ISSN 2228-1975
Search

Pille Valgu nimelise stipendiumi sai Eleri Soidla

Tartu Luterliku Peetri Kooli asutatud Pille Valgu nimelise esimese stipendiumi pälvis eelmise aasta lõpus Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika eriala magistrant Eleri Soidla. Stipendiumi eesmärk on jätkata Pille Valgu elutööd ning toetada noori nende õpinguil religioonipedagoogika vallas.

 

Allikas: www.us.ut.ee

 

Pille Valgu nimelise stipendiumi tutvustus Tartu Luterliku Peetri Kooli kodulehel

Pille Valk (1959–2009) on olnud Tartu Luterliku Peetri Kooli asutajate õpetaja ja eeskuju. Tema lakkamatu sära ning siiras pühendumine on olnud meie kõigi innustajaks ning juhtijaks. Just tema juures õppides tekkis paljudel soov luua omanäoline kool, mis baseeruks kristlikel väärtustel, oleks lapsekeskne, mõistev ja hooliv.

Eluloost

Esmalt õppis Pille Valk ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks Tartu Riiklikus Ülikoolis, mille lõpetas cum laude aastal 1983. 1990. aastal suundus ta Helsingisse teoloogiat studeerima. Aastal 1995 kaitses Pille Valk Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas magistrikraadi. Tema magistritöö teema oli “Usuõpetus Eesti koolides aastatel 1918–1940”. 2002. aastal kaitses ta sama ülikooli usuteaduskonna juures doktorikraadi väitekirja “Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsioon” alusel.

Tartu Luterlikule Peetri Koolile on oluline seos Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga, kus on oma hariduse saanud kõik kooli rajajad. Käesoleva stipendiumiga soovime jätkata Pille Valgu elutööd ning toetada noori nende õpinguil religioonipedagoogika vallas.

Stipendiumi statuut

Annetajad

Perekond Valk (2013)
Kerstin Kask (2013)
Toivo Hollo (2013)
Küllike Evartov (2013)

Stipendiaadid

Eleri Soidla (2013)

Eleri Soidla uurib mängude mõju koolitunnis. Oma missiooni usundiõpetuse õpetajana kirjeldab Soidla: „Tahan aidata lapsed ja potentsiaalselt ka lapsevanemad üle kartusest religiooni puudutavas. Soovin, et õpilastel oleks arusaamine religioosse maailma suurusest, selle mitmekesisusest ja sellest, et religioossus ei ole mingi marginaalne nähtus, vaid laialtlevinud.“

 

Stipendiumifondi toetuseks on oodatud ja ette tänatud annetused

Saaja: EELK Tartu Peetri Kogudus
Konto (Swed): 221010272018
Selgitus: Annetus Pille Valgu nim stipendiumifondi, TLPK. 

Allikas: www.luterlik.edu.ee

Soovitatud:

English