ISSN 2228-1975
Search

Viinis lõppes üleilmse religioonidevahelise võrgustiku Religioonid Rahu Eest 9. assamblee

religions-for-peace
Foto: Religions for Peace

„Euroopa väljakutsed on spetsiifilised, aga mitte väga erinevad väljakutsetest maailma teistes paikades. Maailma assamblee kinnitas, et on oluline siduda regionaalne religioonidevaheline võrgustik Religioonid Rahu Eest Euroopas üleilmse Religioonid Rahu Eest võrgustikuga. Üleskutse „teist tervitada“ on assamblee poolt ajakohane sõnum,“ ütles õp dr Thomas Wipf,** Euroopa Religioossete Juhtide Nõukogu juhataja, vaadates tagasi 22. novembril Viinis lõppenud üleilmsele Religioonid Rahu Eest 9. assambleele.

Assambleel osales enam kui 600 delegaati, et üheskoos avada assamblee teema „Tervitades teist – rahu multi-religioosne visioon“ erinevaid aspekte. Religioossed juhid üle maailma rõhutasid samanimelises deklaratsioonis kohustust töötada ühiselt selle nimel, et seista vastu kasvavale vaenule „teise“ suhtes. Deklaratsioon annab edasisele ühisele tegevusele raamistiku.

„Me usume, et religioossed juhid peavad palja tolerantsi juurest liikuma edasi armastuse juurde,“ ütles Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh Bartolomeus I. „Kui me võtame „teise“ omaks ja tervitame teda genuiinse hoolimise ja armastusega – nagu see „teine“ oleks meie päris endi lähedane ja isegi meie ise –, siis on meil alus, millele luua maailmas kestvat rahu.“

Euroopa religioonidevaheline võrgustik Religioonid Rahu Eest Euroopas oli Euroopa Religioossete Juhtide Nõukogu, Euroopa Religioonidevahelise Noortevõrgustiku, Euroopa Religioossete Naiste Võrgustiku ning rahvuslike Religioonid Rahu Eest osakondade ja religioonidevaheliste nõukogudega assambleel hästi esindatud. Lisaks aktiivsele osalemisele erinevatel sessioonidel ja komisjonides kogunesid Euroopa osalejad ka regionaalsele koosolekule, et jagada üksteisega kogemusi ja tähelepanekuid just seoses Euroopa kontekstiga. Nii sõnas piiskop Gunnar Stålsett, varasem Euroopa Religioossete Juhtide Nõukogu eeskõneleja, oma avakõnes: „Me oleme sel korral Austria südames, ajaloolises pealinnas, et sulgeda Viini tänavad ksenofoobiale ja vihkamisele. Me oleme siin, et avada Euroopa tänavad tõele, õiglusele ja lepitusele.“

Assamblee valis Religioonid Rahu Eest maailmanõukogusse kaaspresidendid ning Euroopa on nüüdsest esindatud järgmiste kaaspresidentidega: metropoliit Emmanuel (Prantsusmaa, ortodoks), arhimandriit Filaret (Venemaa, ortodoks), patriarh Karekin II (Armeenia, ortodoks), peapiiskop Luigi Bressan (Itaalia, roomakatoliiklane), Martina Heinrichs (Saksamaa, roomakatoliiklane), piiskop Petra Bosse Huber (Saksamaa, evangeelne), Jehangir Sarosh (Ühendkuningriik, zoroastrist), islami esindaja, usuasjade ameti president Mehmet Görmez (Türgi, moslem), imaam Nedžad Grabus (Sloveenia, moslem), Bhai Sahib Mohinder Singh (Ühendkuningriik, sikh), Thomas Wipf on kaaspresident ex officio – Euroopa Religioossete Juhtide Nõukogu juhatajana (Šveits, evangeelne).

* Euroopa Religioossete Juhtide Nõukogu on üks viiest regionaalsest religioonidevahelisest nõukogust, mis kuuluvad võrgustikku Religioonid Rahu eest. Euroopa Religioossete Juhtide Nõukogu koondab Euroopa ajalooliste religioonide – judaismi, kristluse ja islami – ning budistide, hinduistide, sikhide ja zoroastristide vanemaid religioosseid juhte. Nõukogu loodi aastal 2002 Oslos. Religioonid Rahu Eest on rahvuslike ja regionaalsete religioonidevaheliste nõukogude võrgustik, mis on ühendatud rahvusvahelise maailmanõukogu ja sekretariaadi kaudu New Yorgis. Üleilmne organisatsioon ühendab 70 rahvuslikku ja viit regionaalset religioonidevahelist nõukogu.

** Õp dr Thomas Wipf (*1946) oli 2006–2012 Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas president.

Allikas: Religions for Peace

Soovitatud:

English