ISSN 2228-1975
Search

Saksa kristlased annetavad regulaarselt heategevuse ja üldkasulike projektide heaks

Peaaegu kõik Saksamaa katoliiklased ja protestandid annetavad regulaarselt üldkasulike projektide heaks. Nad töötavad sageli ka tasuta taoliste projektide heaks või toetavad nende heaks töötavaid sugulasi ja sõpru – nii teatas hiljuti Konpress meedia eG tegevjuht Martin Sterr Frankfurdist. Nimetatud meediaühingu läbi viidud uuringu järgi annetab 94% küsitletud Saksamaa kristlastest regulaarselt üldkasulike projektide heaks. Kaks igast kolmest aktiivsest kiriku liikmest annetab igal aastal rohkem kui 1000 eurot heategevuse otstarbel, iga neljas annetab rohkem kui 500 eurot.

Lisaks sellele olid küsitletud sageli ka ise vabatahtlikena tegevad üldkasulike projektide juures. Peaaegu iga teine (53% küsitletuist) oli teinud tööd vabatahtlikuna, kusjuures suurem osa (58% küsitletuist) oli teinud seda kiriku juures. 40% küsitletuist on panustanud end tööle laste heaks, 74% küsitletuist on aga hoolitsenud vabatahtlikena vanurite või invaliidide eest.

Konpress media on 1970. a asutatud meediaühing, mis annab välja nii katoliiklikku kui ka protestantlikku publitsistikat. Küsitleti 760 inimest.

Allikas: Evangelische Pressestelle EKD (Evangelische Kirche in Deutschland).

 

Soovitatud:

English