ISSN 2228-1975
Search

TEADE: teaduskonverents EELK Usuteaduse Instituudis

Teaduskonverents EELK Usuteaduse Instituudis

Tallinn, Pühavaimu 6

8. novembril 2013 kell 13.15

ETF grandi nr 8665 üldteema

ALGKRISTLIKKI IDEOLOOGIAT KUJUNDANUD TEGURID

SÜNKRETISTLIKUS ROOMA IMPEERIUMS

Konverents 2013 teema: Religioosse ja teoloogilise väljundi leidmine erinevates ühiskondlikes kontekstides

13.15: Konverentsi avamine

Urmas Nõmmik: Rikas (valitseja) kui probleem Vana Testamendi tarkus- ja psalmikirjanduses

Jaan Lahe: Mithrase kultus Rooma keisririigis

Ergo Naab: Evangeelium ja impeerium

14.45 – 15.00: Vaheaeg

Randar Tasmuth: Ihu-templi kristoloogia kui Pauluse teoloogilise avastuse üks element

Elo Süld: Muhammad ja Paulus: erinevad ajastud, sarnased probleemid

16.00 Diskussioon

Paneeldiskussiooni arutluste osa alustuse teeb mag Liina Kilemit. Diskussioon on aga kogu aeg avatud auditooriumi poolsetele küsimustele

Loodame aktiivset osavõttu koos ühise diskussiooniga olulistel teemadel

Soovitatud:

English