ISSN 2228-1975
Search

Inglismaa Kirik teel piiskopiameti avamisele naistele

Inglismaa Kirik võttis 22. novembri Kirikukogul vastu ettepanekute paketi, mis teevad võimalikuks naiste valimise piiskopiametisse. Ettepanekute paketi ettevalmistamise juhtkomitees oli 15 kirikukogu liiget, nende hulgas viis liiget, kes on naiste piiskopiametisse lubamise vastu.

Ettepanekuid tutvustades ütles Rochesteri piiskop James Langstaff: Need ettepanekud on vaatega tulevikku, kui Inglismaa Kirik on teinud kirikuna otsuse avada kõik vaimuliku ameti astmed ilma eristuseta nii naistele kui meestele ning kui kõik ordineeritud on nende poolt täidetud ameti täieõiguslikud kandjad.

Otsus võeti vastu suure häälteenamusega: 378 poolt, 8 vastu ja 25 erapooletut. Täpselt aasta aega tagasi hääletas Kirikukogu samas küsimuses naiste piiskopiametisse lubamise vastu. Toona oli kaalukeeleks Kirikukogu ilmikliikmete hääled, samas kui kiriku juhtkond hääletas otsuse-eelnõu poolt.

Piiskop Langstaff kutsus Kirikukogu liikmeid üles hääletama ettepanekute poolt nii positiivselt kui võimalik, lisades: Inimestel võib olla eriarvamusi mõnede sõnade või fraaside üle selles otsuse-eelnõu tekstis, kuid ma palun teil meeles pidada, et nende näol on tegemist juhtpõhimõtetega, mitte Pühakirja või usutunnistusliku tekstiga.

Kirik on tundnud ka poliitilist survet selle küsimuse lahendamisel, kuid piiskop Langstaffi sõnul ei olnud see antud otsuse langemisel määravaks: Me oleksime pidanud seda niikuinii tegema ja seda ise teha on palju parem, kui lasta kellelgi teisel seda meie eest teha või meile selle tegemisel survet avaldada.

Lõpliku otsuse piiskopiameti avamise suhtes naistele langetab Inglismaa Kirik 2014. aasta jooksul. Anglikaani osaduskonnas üle maailma teenivad käesoleval hetkel piiskopiametis 25 naist.

 

Allikas. http://www.anglicannews.org ja http://www.theguardian.com

Soovitatud:

English