ISSN 2228-1975
Search

EELK vaimulikule Tauno Toompuule anti kodanikupäeva aumärk

Tauno TEELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetajale Tauno Toompuule anti 27. novembril toimunud kodanikupäeva puhul peaminister Andrus Ansipi ja regionaalminister Siim Kiisleri poolt üle kodanikupäeva aumärk. Ühtekokku anti aumärk 14 silmapaistvale ühiskonnaelu tegelasele.

Kodanikupäeva aumärgiga avaldatakse tänu ühiskonnaelu kujundamisse antud panuse ja aktiivse vabatahtliku töö eest oma kogukonnas. Tauno Toompuu sõnul mängis aumärgi saamisel olulist rolli Rakvere Kolmainu koguduses toimuv töö ning seal asetleidev aktiivne kultuurielu. Toompuu peab oluliseks seda, et kirik oleks kogukonnale avatud.

Regionaalminister kuulutas konkursi kodanikupäeva aumärgi kandidaatide leidmiseks välja novembri alguses. Regionaalministri valitsemisalas loodud kodanikupäeva aumärgi komisjonile laekus tänavu 46 ettepanekut, mullu oli neid 31. Riigiasutuste ja kodanikeühenduste esindajatest koosnev komisjon valis kandidaatide seast välja 14 silmapaistvat kodanikku.

Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tähistamaks tema õigusi ja kohustusi. 26. novembril 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta, millega loodi esmakordselt juriidilises tähenduses mõiste „Eesti kodanik“ ning sisuliselt oli tegemist Eesti riigi esimese kodakondsusseadusega.

Kodanikupäeva tähistamise ning kodanikuühiskonna edendamisele kaasa aidanud isikute aumärkidega tunnustamise traditsioon sai alguse 1998. aastal, mil esimeste aumärgi saanute seas oli samuti EELK vaimulik Esra Rahula.

 

Soovitatud:

English