ISSN 2228-1975
Search

TEADE: Mustamäel kõneldakse luterlikust identiteedist

Mustamäe alustab Maarja Magdaleena koguduse teoloogiaring uut hooaega. Eeloleval neljapäeval, 31. oktoobril, kell 18.30 toimub Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse ruumides teoloogiaringi järjekordne seminar. Kuna on usupuhastuspüha, on seminari teemaks „Milles seisneb luterlik identiteet?“ Arutlemisele tuleb Martin Lutheri „Traktaat kristlase vabadusest“, mis on nüüd Meelis Friedenthali tõlkes kättesaadav ka eestikeelsetele lugejatele (ilmunud kogumikus: Martin Luther, Valitud tööd. Koostanud Urmas Petti. Tartu: Ilmamaa 2012, lk 299–349).

Teoloogiaringi seminarid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval, v.a suve- ja jõuluvaheaeg. Mustamäe koguduse teoloogiaring sai alguse populaarteaduslikust loengusarjast „Otsijate õhtud“, millega alustati neli aastata tagasi. Ringi eesmärk on laiendada teoloogiast huvituvate inimeste silmaringi ning anda neile võimalus teoloogilistel teemadel arutamiseks. Ring on avatud ka neile, kes kogudusse ei kuulu. Tänaseks on teoloogiaring tegutsenud juba üle kahe aasta. Teoloogiaringi juhendab Tallinna praostkonna vikaarõpetaja ja ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Jaan Lahe.

 

 

Soovitatud:

English