ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu kutsub Pakistani üles kaitsma kogukondi terrorismi eest

Kirikute Maailmanõukogu peasekreär väljendas avalikus kirjas Pakistani peaministrile Nawaz Sharifile “sügavat muret” pommirünnakute üle, mis toimusid eelmise nädala jooksul Pakistani loodeosas Peshawaris. Rünnakutes hukkus palju inimesi, kaasa arvatud Peshawari Kõigi Pühakute Kiriku jumalateenistusel osalejad. Kristlasi elab Peshawaris ca 70 000.

“Väljendades nende terrorismirünnakute suhtes teravat hukkamõistu, avaldame me ühtlasi siirast kaastunnet ja osavõttlikkust, eriti hukkunute ja haavatute peredele,” ütles pastor dr Olav Fyjse Tveit, Kirikute Maailmanõukogu peasekretär oma 3. oktoobril avaldatud kirjas.

All-Saints-Church-building
Kõigi Pühakute Kirik Peshawaris. Foto: Morning Star News

“Me hoiame kõiki Pakistani inimesi oma mõteteis ja palveteis,” lisas ta.

Tveit sõnas, et Kirikute Maailmanõukogu on alati väljendanud tõsist muret Pakistani religioossete vähemuste turvalisuse ja julgeoleku suhtes, seda eriti keset religioosse ekstremismi kasvavat ohtu.

Ta mainis oma 2011. aasta Pakistani külastust, mil tal oli võimalus kuulda kristlaste ohtlikust olukorrast Pakistanis ning mõista hirmu, mis on religioossetel vähemustel elades keset “ebakindlust ja asjakohase kaitse puudumist”.

Tveit kutsus Pakistani valitsust üles võtma tarvitusele vajalikke meetmeid, et pakkude haavatavatele kogukondadele kaitset, eriti nendele religioossetele kogukondadele, kus inimesed elavad pidevas eluohtlikus olukorras.

 

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

 

 

Soovitatud:

English