ISSN 2228-1975
Search

Tartu Ülikoolis toimus Põhja-Euroopa OTSEM võrgustiku vanatestamentlaste konverents

 

Foto: Ivar Leidus
Foto: Ivar Leidus

13.–16. septembril toimus Tartu Ülikooli usuteaduskonnas Põhja-Euroopa ülikoole ühendava OTSEM võrgustiku konverents. Tartu Ülikooli, mis on võrgustiku liige alates 2012. aastast, külastasid üheteistkümne ülikooli usuteaduskonna professorid, doktorandid ja järeldoktorid.

OTSEM võrgustik (Old Testament Studies: Epistemologies and Methods – „Vana Testamendi uurimine: epistemoloogiad ja meetodid“) sai alguse üle kümne aasta tagasi Skandinaavia ülikoolidest ning selle eesmärgiks on tihendada akadeemilisi kontakte põhjamaade Vana Testamendi ja Surnumere käsikirjade uurijate vahel. Võrgustikku kuulub 14 ülikooli, Tartu konverentsil osalesid lisaks Tartule Lundi, Uppsala, Kopenhaageni, Oxfordi, Göttingeni, Hamburgi, Helsingi ja Oslo ülikoolide ning Turu Åbo Akademi ja MF Norra Teoloogia Kõrgkooli usuteaduskondade 38 esindajat. Tartus võeti uuteks liikmeteks vastu Edinburgh’ ülikool Šotimaal ning Londoni King’s College.

Võrgustiku tähelepanu keskmes on akadeemiline järelkasv, doktorandid ja nende töö. Sellest tuleneb ka igal aastal peetavate konverentside maailma mastaabiski unikaalne formaat: osalevad doktorandid valmistavad ette korraliku artikli mahus ettekande teksti, mis on kõigile osalejaile kättesaadav hiljemalt kaks nädalat enne konverentsi. Ettekandele määratakse professorist või järeldoktorist retsensent, kes töötab teksti põhjalikult läbi ja lepib doktorandiga kokku konverentsil arutatavad probleemid. Konverentsil saab iga doktorand aega ühe tunni, mille jooksul ta esitab oma ettekande teesid, diskuteerib retsensendiga ning lõpuks ka auditooriumis viibivate teiste teadlastega. Kuna tavaliselt toimub paralleelselt kolm sessiooni, siis parajasti esineva doktorandi juhendajad ja ülikoolikaaslased osalevad reeglina paralleelsessioonil. Nii teostatakse kõige paremas mõttes akadeemilist vahetust. Erinevatel usuteaduskondadel on erinevad profiilid ning sellelgi korral võis täheldada väga viljakat meetodite ning uurimise aluspõhimõtete alast vahetust. Igal aastal, nagu nüüd Tartuski, on doktorandid rõhutanud erakordselt professionaalse tagasiside kasulikkust oma tööle.

Kuna järeldoktorid on olnud aastaid kaasatud retsenseerimise ja sessioonide juhatamise protsessi, siis on hakatud viimasel ajal ruumi andma nendegi projektidele. Tavaliselt on üks sessioon keskendunud järeldoktorite monograafiatega seotud küsimustele.

Tartust lahkusid osavõtjad säravate nägudega, muu hulgas kõrvus kõlamas veel Raho Langsepa unustamatu FA Schola Ensemble’i muusika võrratus Jaani kirikus. Tartu Ülikoolil, usuteaduskonnal ning linnal on põhjust olla rahul üritusega, mis kinnistab Tartu kui suurepärase konverentsilinna ning usuteaduskonna kui Põhja-Euroopa kolleegide institutsioonidega integreerunud teaduskonna staatust.

Tartu-poolseteks korraldajateks olid Vana Testamendi ja semitistika dotsent Urmas Nõmmik ning judaistika teadur Anu Põldsam.

 

 

 

Soovitatud:

English