ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu ja Ülemaailmne Kristlik Foorum otsivad teed kristlaste ühtsuse poole

KMNfoorum
Fotol (vasakult): Olav Fykse Tveit, Sarah Rowland, Walter Altmann, Wesley Granberg-Michaelson ja Richard Howell Genfis.

11. septembril toimus Genfis Kirikute Maailmanõukogu (KMN) ja Ülemaailmse Kristliku Foorumi (ÜKF) korraldatud seminar, kus osalesid ka teiste rahvusvaheliste oikumeeniliste organisatsioonide esindajad. ÜKF rajati 1990-ndatel pärast Harares toimunud KMN-i 8. täiskogu, loomaks dialoogivõimalusi nende kristlike kirikute ja organisatsioonidega, mis ei ole ametlikult  KMN liikmed.

ÜKF esindab erinevaid kirikuid ja kristlikke organisatsioone, edendades diskussiooni nende kirikute ja kristlike liikumistega, mis ei ole siiani olnud omavahelises dialoogis.

Olav Fykse Tveit, KMN-i peasekretär, kõneles kohtumisel “kontsiliaarsest oikumeeniast ning kirikukogude rollist kiirelt muutuval kiriklikul maastikul”. Mõiste “kontsiliaarne” viitab siinkohal formaalsetele kirikukogudele ja –konverentsidele riiklikul, piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Tsiteerides apostel Pauluse kirja roomlastele, rõhutas Tveit vajadust üksteise vastuvõtmise ja toetamise järele, nagu ka ühist vajadust kutsuda kristlasi ühtsusele.

KMN-i avaldus kristlaste ühtsuse kohta, mida esitletakse KMN-i maailmanõukogul Busanis, märgib, et “Kiriku ühtsus, inimkonna ühtsus ning terve loodu ühtsus kuuluvad kokku”.

Tveit lisas, et “otsides kristlaste ühtsust peame me tunnistama kontsiliaarse oikumeenia pulsiks oleva vastastikuse vastutuse olulisust. Selles vaimus saame me pöörata lahusolekuga kaasnevad väljakutsed võimalusteks ning töötada üheskoos õigluse ja rahu saavutamiseks.”

Uued väljakutsed, uued initsiatiivid

Wesley Granberg-Michaelson, ÜKF-i komitee liige ja Ameerika Reformeeritud Kiriku peasekretär emeritus, keskendus oma ettekandes kristluse kaasaegsetele tendentsidele:“Me elame suurimate muutuste ajastul, mida kristlik ajalugu on kogenud”, lausus Granberg-Michaelson, kirjeldades muutusi, mis on asset leidnud ülemaailmse kristlaskonna koosseisus.

“See pole täheldatav mitte üksnes globaalses Lõunas, vaid ka Idas. Kogu maailmas on täheldatav mitte-läänelikku päritolu kristluse kasv”,  märkis Granberg-Michaelson, teose From Times Square to Timbuktu: The Post Christian West Meets the Non-Western Church autor.

Granberg-Michaelson  toonitas kirikukogude ja foorumite olulisust teel kristlaste ühtsuse poole, iseäranis valmistudes KMN-i lähenevaks täiskoguks, mis toimub 30.oktoobrist 8.novembrini Busanis Lõuna-Koreas.

“Teel Busani peame me endilt küsima, mis on nende muutuste mõju ja ulatus ning mida see tähendab meie ühiste püüete jaoks teel suurema kristlaste ühtsuse poole, lisas Granberg-Michaelson.

Ta märkis, et on oluline kaasata oikumeenilisse diskussiooni varem isoleerituna eksisteerinud kristlikke kogukondi nagu evangelikaalid ja nelipühilased, keskendudes ühistele vaimsetele väärtustele.

“ÜKF-i laadsete foorumite ühiseks kutseks on aidata ehitada vastupidavaid ja usaldusväärseid sildasid, mis aitaks ületada distantsi, barjääre, kahtlustamist ning isoleeritust maailma kristlaskonna erinevate voolude vahel”, märkis Michaelson.

Ettekandega esines ka Richard Howell, ÜKF-i  komitee liige ja Aasia Evangeelse Alliansi peasekretär.

“Võib tuua mitmeid näiteid ÜKF-i initsiatiivil toimunud algatustest ja üritustest, kus “usu jagamise ja Kristusega üheskoos teel olemise” kontseptsioon on aidanud murda eelarvamuste müüre kristlike, sh katoliku, nelipühi ja karismaatiliste traditsioonide vahel, märkis Howell.

Ta tõi näiteks Aasia, kus koostöö Aasia [rooma-katoliku] Piiskoppide Konverentside Föderatsiooni ja Aasia Kristliku Konverentsi vahel aitas kuuldavaks teha ka nende hääle, kes ei olnud varem oikumeenilistes kõnelustes osalenud.

Howell lisas, et osana samalaadsetest initsiatiividest on ÜKF-l kavas organiseerida programme, kasutades edasiste kristlaste ühtsuse teemaliste diskussoonide läbiviimiseks koostöös KMN-i, Maailma Evangeelse Alliansi ja Rooma-katoliku kirikuga koostatud dokumenti Kristlik Tunnistus Multireligioosses Maailmas.

Seminari aitasid modereerida Walter Altmann, KMN-i Keskkomitee liige, ning Sarah Rowland Jones, ÜKF-i  komitee liige. ÜKF-i edasisi kavasid tutvustas organisatsiooni sekretär Larry Miller.

 

Allikas: www.oikoumene.org

Soovitatud:

English