ISSN 2228-1975
Search

Esinduslikul konverentsil Torinos arutati religiooni rolli üle praeguses kriisis

28.–31. augustil toimus Torino ülikoolis Itaalias Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni (European Sociological Association) konverents, mille üldteemaks oli valitud „Kriis, kriitika ja muutused“. Lähtuti kriisiolukorrast, aga mitte ainult majanduskriisist, sest praegune kriis Euroopas ja maailmas on ka poliitiline ja sotsiaalne. Üks osa konverentsist oli vastava uurimisvõrgustiku raames pühendatud religioonisotsioloogilisele perspektiivile. Võrgustiku koordinaatorid Anne-Sophie Lamine Strasbourg’i ülikoolist ja Heidemarie Winkel Potsdami ülikoolist meenutavad, et sotsioloogias on religiooni ikka peetud vastuseks isiklikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele kriisile, sest religioon pakub väärtuste kaudu tähendust tähendusetus maailmas. Samas tõstavad korraldajad esile, et vaatamata üldisele ilmalikustumise tendentsile on religioon praeguses Euroopas elav ja elujõuline. Seda olukorras, kus teadus, rahvusriigid, kapitalism, piiramatu tarbimine ja globaliseeruv majandus on mitmes Euroopa riigis hakanud kaotama oma usutavust ja mõttekust. Ühelt poolt reageerivad usulised grupid (moslemid, kristlikud kreatsionistid jne) valuliselt ateistlikule-ilmalikule ühiskonnale, teisalt kardab suur osa ühiskonnast religioossete gruppide võimuhaaramist. Sellise äärmiselt mitmetahulise protsessi uurijad ei soovi anda lihtsustatud vastuseid. Religioon ei ole lihtsalt modernse maailma ja inimese irratsionaalne „teine mina“, vaid levinud ja arvestatav vastus kõige modernse kasvavale kriisile. Lamine ja Winkel tõdevad, et isegi religiooni kriitikud nagu Jürgen Habermas on kutsunud üles kaasama usklikke partnereid diskussiooni kaasaja kriisi üle, sest modernse maailma kriitikuid on ühtmoodi nii usklike kui mitteusklike hulgas.

Religioonisotsioloogia uurimisvõrgustiku konverentsi ingliskeelset programmteksti võib lugeda siit.

Soovitatud:

English