ISSN 2228-1975
Search

Esimene Argentiina Ühendatud Evangeelse Luterliku Kiriku diakoniss seati ametisse koguduse õpetajaks

Argentiina Ühendatud Evangeelne Luterlik Kirik (AÜELK) seadis esimest korda diakonissi, kellel on diakoonia-alane väljaõpe, koguduse õpetajaks.

Diakoniss Maria Elena Parrase introduktsioon toimus 01. augustilt ja ta asus teenima Maarja Magdaleena kogudust Resistencias, Põhja-Argentiinas. AÜELK-i initsiatiivi julgustada diakooniatöötajaid teenima ka vaimuliku ametis toetab ühtlasi Luterliku Maailmaliidu (LML) programm “Transformatsiooniline eestvedamine ja head juhtimistavad”, mille keskmes on kirikute jätkusuutlikkus.

“Diakoniss Elena kutsumine koguduse õpetaja ametisse on üks võimalus, kuidas kirikuna kasvada, avardada teenimise viise ning edendada Jumala sõna kuulutamist holistliku teenimise mõttes,” ütles AÜELK-i president pastor Gustavo Gómez.

Maria Magdaleena kogudus asub Resistencia, Chaco provintsi pealinna Juan Bautista Alberdi linnaosa. See piirkond on Argentiina üks vaesemaid, kus üle 50 protsendi elanikest elab allpool vaesuspiiri.

Gómezi sõnul iseloomustab kogudust, mis on teeninud diakooniliselt Resistencia kogukonda 20 aastat, solidaarsus haavatavate elanikkonna gruppide suhtes, milles nähakse kiriku missiooni. “Sügava armastuse aluseks, mis neid teenimistööle viib, on Piibli õpetus ja arusaam sakramentidest, mis kutsub meid alandlikult ligimest teenima,” lausus ta.

“Maarja Magdaleena kogudus on olnud esirinnas Jumala misjoni mõistmisel ja elluviimisel kiriku tegevustes, sest ta on reageerinud neile kriitilistele väljakutsetele, mis tema liikmete ees seisavad,” lisas ta.

Gómez selgitas, et diakooniatöötaja kutsumine koguduse vaimuliku ametisse oli pika aruteluprotsessi tulemus, kuidas sidustada erinevaid AÜELK-i teenimisvorme, tagades samas koguduste jätkusuutlikkuse. Ta rõhutas, kui oluline on omada õigeid ande ja ressursse.

LML-i programm “Transformatsiooniline eestvedamine ja head juhtimistavad” toetab integreeritud lähenemisviisi teenimisele, mis sisaldab üksteise kogemustest õppimist aga ka eestvedamise mudelite arendamist, mis suurendaksid kirikute võimekust oma kogukonda teenida,” kõneles pastor dr Patricia Cuyatti, LML-i Ladina-Ameerika ja Kariibi mere regiooni sekretär.

“On põnev näha, kuidas AÜELK on kinnituseks kirikule kui kogukonnale, kus on erinevaid talente nii ilmikute kui ordineeritud meeste ja naiste hulgas. Kui kasutada kõiki olemasolevaid inimressursse ja andeid, siis muutub kirik jätkusuutlikumaks Jumala misjoni elluviimisel puudustkannatavate inimeste keskel,” märkis Cuyatti.

Elena sõnul, kes on juhtinud AÜELK diakooniaprojekte ja koordineerinud erinevate töörühmade tegevust, aitab tema Ladina-Ameerika naispastorite koostöövõrgustiku edendamisel saadud kogemus kaasa ka uute teenimisülesannete täitmisel. Kutse Maarja Magdaleena kogudusse oli nii tema enda kui ka kogu kiriku jaoks oluline samm. Samas rõhutab ta koguduse õpetaja töö juurde kuuluva pühendumuse tähtsust, selleks et sellest otsusest ei kujuneks lihtsustatud lahendus, mida peaks kasutama igal pool.

“Me oleme kirikuna kutsutud teadvustama rohkem neid ande, mis meie inimestel on: kuidas neid arendada kasutades traditsioonilisi ja – veelgi enam – loomingulisi ressursse,” lausus Elena.

“Mind kinnitab mõte, et igal asjal on oma aeg ja koht ning kõigel on oma põhjus,” võttis ta teema kokku.

AÜELK-l on 31 kogudust Argentiinas ja Uruguais ning 11000 koguduseliiget. AÜELK on LML-i liige alates 1951. aastast.

 

Allikas: www.lutheranworld.org

 

Soovitatud:

English