ISSN 2228-1975
Search

Tansaania Evangeelne Luterlik Kirik tähistas oma 50. aastapäeva

22.23. juunil osales ligikaudu 1500 inimest Tansaanias, Arusha Tumaini Ülikoolis toimunud pidustustel, kus tähistati Tansaania Evangeelse Luterliku Kiriku rajamise 50. aastapäeva. 19. juunil 1963 liitusid toonase Tanganyika, praeguse Tansaania seitse luterlikku kirikut Tansaania Evangeelseks Luterlikuks Kirikuks. 50. aastapäeva pidustuste motoks oli Jh 17:21 salm Et nad kõik oleks üks. Pidustused algasid 21. juunil näitusega, mille avas Tansaania Evangeelse Luterliku Kiriku juhtiv piiskop Alex G. Malasusa, kes on ühtlasi Luterliku Maailmaliidu (LML) Aafrika piirkonna asepresident. 22. juunil toimunud konverentsil keskenduti Tansaania kiriku praegustele väljakutsetele ja võimalustele.

Juubelipidustused tipnesid 23. juunil jumalateenistusega, millest võttis osa ka terve rida oikumeenilisi külalisi, teiste uskkondade esindajaid ning valitsuse liikmeid. Pidustustel osales ka LML-i peasekretär õp Martin Junge, kes tänas Tansaania kirikut nende panuse eest LML-i töösse, viidates muuhulgas 1977. a toimunud LML-i täiskogule Dar es Salaamis ning meenutades piiskop Josiah Kibirat, kes oli LML-i presidendiks aastatel 19771984. Junge tänas Tansaania kirikut ka naaberkirikute ning tagakiusamise ja häda käes kannatavate kirikute toetamise eest. Meenutades piiskop Kibira nägemust LML-ist viitas Junge sellele, et pole olemas kirikut, mis oleks suuruselt nii võimas, ressurssidelt nii rikas ning nii pika ajalooga, et ta ei saaks teistelt midagi vastu võtta. [Ning] pole olemas kirikut, mis oleks suuruselt nii väike, nii kesiste ressurssidega ning nii noor vanuselt, et ta ei saaks teistega jagada oma ande, mida Jumal on talle kinkinud, märkis Junge. Piiskop Malasusa rõhutas, et Tansaania Evangeelse Luterliku Kiriku jaoks on oluline evangeeliumi jätkuv kuulutamine kõigile inimestele, nagu ka prohvetliku hääle kuuldavaks tegemine.

Luterlikud misjonärid alustasid oma tegevust praeguse Tansaania aladel ligikaudu 150 aastat tagasi. Tansaania Evangeelne Luterlik Kirik ühines LML-iga 1964. a, pärast varasema seitsme luterliku kiriku omavahelist liitumist. Toona 450 000 liikmelise kiriku esimeseks piiskopiks oli Stefano R. Moshi. 2013. a mai lõpus oli Tansaania luterlikul kirikul 22 piiskopkonda ning 6 miljonit liiget.

 

Allikas: Luterlik Maailmaliit

 

Vt Tansaania Evangeelse Luterliku Kiriku ingliskeelse kodulehe leiab siit.

Soovitatud:

English