ISSN 2228-1975
Search

„Kirik keset küla“ – koguduste ja kohalike omavalitsuste koostööd tutvustav teatmik

raamatukaasTeatmik on ilmunud EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse väljaandena. Diakooniatalituse tegevuse üheks olulisematest eesmärkidest on aidata kaasa koguduste, kiriklike asutuste ja organisatsioonide võimekuse kasvamisele teenuste väljakujundamiseks ning osutamiseks kogukonnas.  Selle eesmärgi saavutamiseks  arendatakse koostööd teiste koguduste ja mittetulundusühendustega ning avaliku ja ärisektoriga.  Äsja ilmunud teatmik on hea abimees nii ideede genereerimisel koostööks ja süstematiseerimisel kui ka konkreetsete tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel.

Kiriku ja kohaliku omavalitsuse koostöö käsitlemisel on teatmikus rõhuasetus avalike ja teiste kogukonna jaoks oluliste teenuste osutamisel. Harju Ettevõtlus- ja arenduskeskuse juhataja Kaupo Reede artiklist saab lugeda, mis on avalikud teenused, kuidas on teenuste osutamine korraldatud, miks on just kogudused sobivad partnerid kohalikule omavalitsusele. Kuusalu Laurentsiuse koguduse nõukogu liige ja EELK majanduskomisjoni liige Raivo Linnas kirjutab koguduse ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimalustest. Oma artiklis käsitleb ta koostöö positiivseid külgi nii koguduse kui ka omavalitsuse vaatepunktist, aga ka võimalikke ohte ja raskusi. Teologiadoktor Ingmar Kurg käsitleb oikumeenilise koostöö põhimõtteid ja väljakutseid kogukonnas.

Lisaks leiab teatmikust  mitmeid koguduse ja kohaliku omavalitsuse koostöö häid praktikaid, ideid arendustegevusteks erinevates kogukonna elu puudutavates valdkondades.  Väärtusliku osa moodustavad teatmiku lõpus paiknevad lisad: koostööd reguleerivad dokumendid, lepingute ja teenuse standardite näidised ning mittetulundusühendustele mõeldud toetusfondide loetelu.

Soovitatud:

English