ISSN 2228-1975
Search

Euroopa Kirikute Konverentsi täiskogu Budapestis peab nõu ühenduse uue põhikirja üle

14th Assembly graphic elementEuroopa Kirikute Konverentsi (EKK) peasekretär Guy Liagre kutsus neljapäeval Budapestis liikmeskirikuid üles koostööle, et arutleda ühenduse tulevikusuundade üle, mille edust sõltub ligi 120 Euroopa kirikut ühendava katusorganisatsiooni stabiilsus, ja tagada, et kirikute hääl ja kristlik sõnum oleksid Euroopas kuuldavad. EKK oluline ülesanne tulevikus on ka aruteluplatvormi pakkumine Ida- ja Lääne-Euroopa kirikutele, ütles Liagre.

3.8. juulini toimuva kokkusaamise päevakavas on anglikaani, ortodoksi ja protestantlikke kirikuid ühendava kogu strateegiline ja organisatsiooni struktuuri reorganiseerimine, samuti ühenduse uue põhikirja vastuvõtmine, milleks on tehtud terve rida muudatusettepanekuid. Nende hulgas on näiteks ettepanek vähendada otsustuskogude liikmete arvu ja peakorteri asukoha muutmine Genfist Brüsselisse.

Täiskogu juhtmõtteks on piiblisalm Apostlite tegude raamatust Ja mida sa nüüd ootad? Oma aruandes kõneles peasekretär Liagre sekulariseerumisest ja inimeste vähenevast seotusest kirikuga Euroopas, mis on väljakutseks nii suurtele kui väikestele kirikutele. Seetõttu kutsus peasekretär üles andma noortele inimestele rohkem kirikutöös osalemise võimalusi. Samuti kõneles ta oikumeenilise dialoogi jätkumise tähtsusest.

EKK peakorter asub Genfis ning bürood Strassbourg’is ja Brüsselis. Euroopa kirikuid ühendav organisatsioon asutati 1959. a Ida- ja Lääne-Euroopa kristlaste poolt. Külma sõja ajal pidi sellest kujunema vastastikusele mõistmisele kaasaaitav foorum. Katoliku kirik ei ole EKK liige, samuti peatas 2008. a oma liikmelisuse Vene Õigeusu Kirik.

Allikas: www.ekd.de ja epd

 

Vt Euroopa Kirikute Konverentsi 14. täiskogu kodulehte (k.a helis ja pildis otseülekannet) siit.

Varemalt samal teemal: Kirikud valmistuvad Euroopa Kirikute Konverentsi reformi-täiskoguks (Kirik & Teoloogia, nr 73/ 3.5.2013).

Soovitatud:

English