ISSN 2228-1975
Search

Emeriitõpetaja Vello Salum – 80

Salum_Vello5. juulil tähistab oma 80. sünnipäeva Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku emeriitõpetaja Vello Salum.

Ta on sündinud 1933. aastal Elistveres (Tartumaal), ristitud 1944 Palamusel ja konfirmeeritud 1965 Põltsamaal.

Vello Salum on lõpetanud 1952 Jõgeva keskooli, 1957 Eesti Põllumajanduse Akadeemia hüdromelioratsiooni erialal. 1961-1970 vältasid teoloogiaõpingud EELK Usuteaduse Instituudis. Kirikuõpetajaks ordineeriti Vello Salum 16. juunil 1970.

Salumi kõige olulisemaks õpetajaks kujunes Uku Masing. Nende tihedast sidemest annavad tunnistust ajakirjas Akadeemia (nr 12/1990 ja nr 1/1991) ilmunud Masingu kirjad Salumile aastatest 1963-1965. Hiljem on Salum ise olnud ja on Uku Masingu pärandit haldava ja väljaandva kolleegiumi liige.

Salum on töötanud 1957-1962 maaparandajana Türil ning on tegelenud lillekasvatusega. Pika teenistuskäigu vältel on ta teeninud vaimulikuna Ambla (1970-1981), Järva-Madise (1979–1982), Pilistvere (1983–2003) ja Kursi (1986–1993) kogudusi.

Üldkiriklikul tasandil on Vello Salum olnud valitud korduvalt kirikukogu liikmeks 1990–2001 ning töötanud juriidilise komisjoni liikmena 1992–1997.

Nõukogude okupatsiooniaastail sai Salumile osaks poliitiline tagakiusamine; iseäranis ka kiriku ja riigi suhteid lahkava Eestis käsikirjaliselt levinud ning välismaal trükis ilmunud kirjutise „Kirik ja rahvus“ (1980) tõttu.

Vello Salum on oluline ja aktiivne eestvedaja Eesti taasiseseisvumisprotsessis. Ta on mh Eesti Muinsuskaitse Seltsi (1987) ja Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) (1988) asutajaliige. Ta on olnud Eesti Kongressi saadik ning Eesti Komitee (1990–1992) ja Põhiseaduse Assamblee (1991–1992) liige. 1990. aastatel oli ta ka Kõo vallavolikogu esimees.

Eesti vabastusprotsessi alguses pani Salum aluse küüditusohvreid ja üldse kõiki tagakiusatud kommunismiohvreid mälestavale kivikangrule Pilistvere kirikla juures ja kujundas selle ümber maastikupargi. Taastati Vabadussõja mälestussammas. Suure energiaga tegutses Salum Pilistvere ajaloolise pastoraadi taastamisel. Pilistverest kujunes paljuski tänu Salumile üks Eesti rahvusliku iseteadvuse ja vaimse ärkamise keskusi.

Vello Salumi töö ja tegevus on saanud ka arvukate ametlike tunnustuste osaliseks. Olgu nimetatud nt B. G. Forseliuse Seltsi medal „Wastne Testament 1686“ 1997, Riigivapi III klassi teenetemärk 2000, EELK aukiri 2003 ja teeneteristi III järk 2007.

Kirik & Teoloogia toimetuskolleegium rõõmustab Vello Salumi suure sünnipäeva üle ning soovib sünnipäevalapsele jätkuvat Jumala õnnistust!

 

 

Soovitatud:

English