ISSN 2228-1975
Search

Puudega inimeste kaasamine kiriku ja kogukonna ellu

Maikuu lõpus toimus Hollandis puudega inimeste kaasamise teemaline kohtumine, mille korraldas  Hoolekande Ühing (Philadelphia Care Foundation). Kõne all oli 2003. aastal koostatud avalduse „Kõikide kirik ja kirik kõikidele“ uuendamine. Dokumendi koostamises osalesid Oikumeeniline Puudega Inimeste Eestkostevõrgustik (Ecumenical Disability Advocates Network), Kirikute Maailmanõukogu ja Kirikute Maailmanõukogu komisjon „Usk ja Kirikukord“. Avalduses kutsutakse kirikuid üles märkama ja arvestama puudega inimeste vajadusi ning tagama nende osalemise kiriklikus elus. Seda on mitmetes õppeasutustes ja organisatsioonides üle maailma kasutatud teoloogilise ja oikumeenilise refleksiooni alusmaterjalina.

Eestkostevõrgustiku koordinaator dr Samuel Kaube rõhutab, et oma hoiakutes ja tegevustes peame lähtuma põhimõttest, et ilma kõigi inimeste andide kasutamiseta oleme ebatäiuslikud ning ei moodusta terviklikku kogukonda.

Kohtumisel osalenud nimetasid 2003. aastal vastu võetud avaldust pika teekonna alguseks, mis viib tõeliselt inklusiivse kirikuni. Lisaks olemasoleval otsustati koostada uus avaldus, mille abil loodetakse  toetada protsesse, mille tulemusel puudega inimesed leiaksid oma koha koguduses ning kirikud muutuksid Jumala armastuse autentseteks tunnistajateks. Uue avalduse esmase varsiooni valmimist plaanitaks 2014. aastasse. Töörühm eetika professori Hans Reindersi juhtimisel asub koguma avalduse jaoks ettepanekuid, kaasates sellesse vaimulikke ja ilmiktöötegijaid, teolooge ja oikumeenilises tegevuses osalejaid.

Rahvusvahelisel kohtumisel osales 12 inimest, mitmed neist kuulusid ise puudega inimeste hulka.

Allikas: http://www.protestantnews.eu/europe/21245

2003. aastal koostatud dokumendi terviktekst inglise keeles

Soovitatud:

English