ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu virtuaalne diakooniakonverents

5. juunil toimus Luterliku Maailmaliidu (LM) korraldatud virtuaalne diakooniateemaline konverents „Tõuse ja kõnni“ (Stand Up and Walk), mis on kõigile huvilistele internetis järelkuulatav ja -vaadatav.

Konverentsil oli 404 osalejat ühtekokku 64 riigist. Ettekannete salvestuste vaatamine ja kommentaaride lugemine on jätkuvalt võimalik pärast registreerumist siin.

Konverentsi teema oli inspireeritud Mk 2:912 jutustusest, mis kõneleb halvatu tervendamisest Jeesuse poolt. Konverentsi organiseerijaks oli LM Misjoni- ja Arengutöö osakond (Department for Mission and Development). Osakonna direktor õp dr Musa Filibuse sõnul oli konverentsi eesmärgiks kogemuste vahetamine, mis võimaldaks koguduse ilmikutest töötegijatel, pastoritel ja diakooniatöö tegijatel jagada kogemusi ning reflekteerida selle üle, mis on tänapäeval diakooniatöö peamisteks eesmärkideks ja väljakutseteks maailma erinevates piirkondades.

Filibus tõi virtuaalse konverentsi suure eelisena välja kogemuste vahetamise võimaluse globaalsel tasandil. Kuna osalemise ainsaks eelduseks on internetiühenduse olemasolu, loob virtuaalne konverents erakordselt head võimalused infovahetuseks eri piirkondades elavate diakooniatöö tegijate ja teiste teemast huvitatute vahel.

Diakooniakonverentsi teemade hulka kuulusid „Tegutsev usk“ (Faith in Action), „Diakooniatöö kontekstuaalsus“ (Doing Diakonia in Context), „Õppimine ja kogemustevahetus diakoonia vallas“ (Learning and Sharing in Diakonia), „Diakoonia ja vaimsus“ (Diakonia and Spirituality). Lühikeste sõnavõttudega esinesid LM peasekretär õp Martin Junge, Oslo Diakonhjemmeti Ülikooli diakooniaprofessor õp dr Kjell Nordstokke jt, kes jagasid mõningaid kaasaegse diakooniapraktika ja -mõistmise põhimõtteid. Lisaks kõnelesid konverentsil mitmed diakooniatöö tegijad, kes reflekteerisid diakoonia põhimõtete üle oma piirkonnas. Ettekannetele järgnes reaalajas tekstisõnumite vahendusel diskussioon. Konverentsi peamiseks töökeeleks oli inglise keel, lisaks oli osalemine võimalik hispaania, prantsuse, saksa ja indoneesia keeles.

Soovitatud:

English