ISSN 2228-1975
Search

Evangeelse Kiriku Saksamaal nõukogu avaldas orienteerumisabi perekonna teemal

Evangeelse Kiriku Saksamaal (EKD) nõukogu avaldas perekonna teemal materjali probleemides orienteerumiseks. Tekst kannab pealkirja „Iseseisvuse ja sõltuvuse vahel – tugevdada perekonda kui usalduslikku ühendust“ (Zwischen Autonomie und Angewiesenheit – Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken).

Teksti esitlusel 19. juunil 2013 Diakoonilises Perekeskuses TAM Berliinis rõhutas EKD nõukogu eesistuja Nikolaus Schneider: „Ootused perekonnale ja kogemused perekonnast on alates piibliaegadest ja reformatsiooni ajast ning eriti viimastel aastakümnetel palju muutunud. Perekond toimib praegu väga erinevates vormides.“ Just seepärast ei ole lihtne leppida kokku perekonna asjus. See kehtib nii ühiskondliku kui kirikliku diskussiooni kohta. Uues EKD orienteerumisabis, nii ütles Schneider, on tegemist ühelt poolt perekondade tegeliku olukorra ja perepoliitika uuema ajaloo kaardistamisega nii Ida- kui Lääne-Saksamaal ning aktuaalsete sotsiaalpoliitiliste väljakutsete tõdemisega, teiselt poolt „piiblitekstide ja evangeelse teoloogia tähendusega meie arusaamadele perekonnast ja tähendusega, mida võib omada kiriklik tegevus perepoliitika tulipunktide suhtes tänapäeval.“ Nii võeti dokumendis diferentseeritult arutlusele kasvatuse, hariduse ja hoolekande, kaasaja poliitika ja sooliste küsimuste tulipunktid.

Nii näiteks arvestab orienteerumisabi piibliteoloogilise perspektiivi puhul piibelliku arusaama mitmekesisusega ja selle ajaloolise tingitusega, teoloogilisest perspektiivist perepildi ajaloolise kujunemisega, Lutheri ning evangeelse arusaamaga abielust kui „maisest asjast“, mida kujundavad abielupartnerid ning mis vabastab meid tänapäeval rohkem arvestama ühiskondlike muutustega peremudelites. Nii võib refereerida Schneideri sõnu. Teoloogilise eetika jaoks on perekond religioosse sotsialiseerumise esimene ja tähtsaim koht, sest vanemad ja vanavanemad kujundavad järgneva põlvkonna usulisi veendumusi rohkem kui vaimulikud ja õpetajad. Kiriku tähtsaimaks ülesandeks on pakkuda paaridele ja perekondadele lootust ja pidepunkti, sest kirik vahendab Jumala õnnistust – nii ütles Schneider.

EKD nõukogu ad hoc-komisjoni eesistuja, endine liiduminister Christine Bergmann rõhutas esitlusel soorollide muutumist ja nt laste õiguste kasvu, mis nõuavad suuremat õiglust ja võrdsust perekondades ja partnerlussuhetes, olenemata nende vormist. Ausate suhetega perekonna mudel peaks olema ka kirikliku tegevuse eeskuju peretöös.

Ad hoc-komisjoni aseeesistuja, sotsiaalteadlane Ute Gerhard (Frankfurt am Main/ Bremen) tõi esitlusel välja, et just industriaalühiskondades on võimalused perekondades üksteise eest hoolt kanda tublisti vähenenud. Ta soovis, et igapäevane suhtlus perekondades ja partnerlussuhetes nagu ka laste ja vanemate inimeste eest hoolitsemine, üleüldse igasugune sotsiaalne abiosutamine ja solidaarsus ühiskondliku rikkuse ja ühtekuuluvuse alusena peaksid põhjalikult muutma sotsiaal- ja majanduspoliitikat.

 

Allikas: Pressestelle der EKD. Pikemat saksakeelset uudislugu loe siit, dokumenti ennast siit.

Soovitatud:

English