ISSN 2228-1975
Search

Teade: Bakalaureuse- ja magistritööde avalikud kaitsmised Tartu Ülikooli usuteaduskonnas

Bakalaureusetööde kaitsmine 5. juunil 2013 TÜ peahoone aud 307

Aeg

Nimi

Töö teema

Töö tüüp

Juhendaja

Retsensent

10.15 Aavik, Gerli Religiooni ja rahvusliku identiteedi mõju Türgi suhetele Iisraeli ja Palestiinaga

BA

Alar Kilp Taavi Liias
10.45 Härmas, Maria Sõna εὐθύς tähendusväljast Markuse evangeeliumis

BA

Peeter Roosimaa Helena Väljan
11.15 Heinsar, Hannes López de Oñaz y Loyola ja laiskus

BA

Marju Lepajõe Barbara Lehtna
11.45 Juhanson, Brit Deemonlikud olendid inimliku ja jumaliku valdkonna vahel ehk kuidas demütologiseeris monoteism iidsed deemonlikud olendid

BA

Amar Annus Peeter Espak
12.15 Kask, Ardi EELK Tartu Pauluse koguduse ja Tartu Kolgata baptistikoguduse kodulehekülgede sisu ja välimuse võrdlus turunduspõhimõtete järgi

BA

Kaido Soom Ivo Visak
12.45 Kovaleva, Tatiana Eesti venelased erinevates Aasia vaimsetes gruppides

BA

Irina Paert Jekaterina Mark
13.15 Lehari, Riste Värvussümboolika kujunemisest varakristlikus kunstis Galla Placidia mausoleumi mosaiikide näitel

BA

Kaur Alttoa, Marju Lepajõe Krista Andreson

13.45 – 14.30 LÕUNAPAUS

14.30 Lill, Siim Robert K. C. Formani psychologia perennis ja selle rakendatavus

BA

Marju Lepajõe Lauri Liiders
15.00 Mäe, Maris Jeemeni juutide hennatraditsioonist

BA

Anu Põldsam Diana Tomingas
15.30 Möldre, Irina Surm ja surmajärgsus Jaapani usundiloos

BA

Tarmo Kulmar Pille Joala
16.00 Nummert, Mari-Liis Bhakti mõiste Bhagavadgītā’s ja Gaudiya višnuismis

BA

Märt Läänemets Raivo Alla
17.00 Teidearu, Tenno Kanaldamine uue vaimsuse kontekstis

BA

Lea Altnurme Marju Saluste
17.30 Viira, Kristina Püha Birgitta visioonidest kui imetegudest

BA

Marju Lepajõe Martin Vaher

18.00 – 18.30 KOHVIPAUS

18.30 KAITSMISKOMISJONI KOOSOLEK

20.00 TULEMUSTE TEATAVAKSTEGEMINE KAITSMISRUUMIS

 

Magistritööde kaitsmine 6. juunil 2013 TÜ peahoone aud 307

Aeg

Nimi

Töö teema

Töö tüüp

Juhendaja

Retsensent

10.15 Nimmer, Livio Critique of Neo-liberalism in Liberation Theology

US MA

Alar Kilp Indrek Peedu
10.45 Toivanen, Helene Ikoon õigeusu teoloogia vahendajana: kolme kirikupüha ikooni analüüs

US MA

Anne Burghardt, Olga Schihalejev Liina Eek
11.15 Toivanen, Joona On the Relevance of the Doctrine of Trinity for Ecclesiology – A Study on Robert Jenson’s and Colin Gunton’s Trinitarian Theology

US MA

Thomas-Andreas Põder Liisi Tõnisson
11.45 Kahro, Marek Ekraanireligioon: populaarsete filmide ja telesarjade mõju Eesti noorte uskumustele

RU MA

Lea Altnurme Marko Uibu
12.15 Kampe, Albert 17. sajandi lõpu eesti- ja lätikeelsete piiblitõlgete interdistsiplinaarne võrdlus Ii 40 ja 1Pt 3 põhjal

RU MA

Kristiina Ross, Marju Lepajõe Silja Härm
12.45 Kulp, Hele Kogudusest eemale jäämise põhjused EELK Tallinna Toompea Kaarli Koguduse ja Seitsmenda Päeva Adventistide Tallinna I Koguduse liikmete kogemusjutustuste näitel

RU MA

Lea Altnurme Indrek Pekko

13.15 – 14.00 LÕUNAPAUS

14.00 Lindpere, Mirjam Pre-Christian beliefs and traditions in Georgia

RU MA

Lea Altnurme Carolina Pihelgas
14.30 Riisenberg, Maris Lääne-Euroopa muslimid ja üleilmne džihaad

RU MA

Alar Kilp Elo Süld
15.00 Sirge, Ketlin Eesti mõisakalmistud

RU MA

Tarmo Kulmar Ursula Haava
15.30 Veber, Liisa Digitaalantropoloogia: visuaalne, auditiivne ja narratiivne religioonikäsitlus loopõhistes arvutimängudes

RU MA

Ain Riistan Katrin Olt

16.30 – 17.00 KOHVIPAUS

17.00 – 18.30 KAITSMISKOMISJONI KOOSOLEK

19.00 TULEMUSTE TEATAVAKSTEGEMINE KAITSMISRUUMIS

 

Allikas: www.us.ut.ee

Soovitatud:

English