ISSN 2228-1975
Search

Ilmus ajakirja Kristlik Kasvatus 2013. aasta esimene number

Aprilli lõpus ilmus ajakirja Kristlik Kasvatus käesoleva aasta esimene number. Ajakiri pakub lugemist ja metoodilisi abimaterjale kõigile, kes puutuvad kokku õpetamise- ja kasvatusküsimustega, olgu kodus, koolis või koguduses. Ajakiri ilmub kolm korda aasta järjepidevalt alates aastast 1990. Alguses kandis see nimetust „Pühapäeva kool“. Täna võib öelda, et algul kitsalt pühapäevakooli õpetajatele mõeldud ajakirjast on saanud elukestvat õpet väärtustav ajakiri.

Ajakirjast leiab:

  • teemakohaseid teoreetilisi käsitlusi;
  • praktilisi abimaterjale laste- ja noorsootööks, kooli usundiõpetuse tundideks ning tööks koguduses;
  • sündmuste kajastusi ja intervjuusid;
  • infot koolituste ja uute metoodiliste materjalide kohta.

Ajakirja väljaandja on EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus, ent toimetuskolleegiumi kuulub ka teiste konfessioonide esindajaid, kaasautorite ring on aga veelgi laiem. Kolleegiumi liikmed on: Einike Pilli (Eesti EKBK Liit), Kaisa Kirikal (EELK), Kerstin Kask (EELK), Kristi Sääsk (EELK), Lii Lilleoja (EMK), Olga Schihalejev (EELK), Signe Aus (EELK).

Selle aasta esimese numbri teemaks on ime. Ajakirjas käsitletakse imesid Piiblis (Toomas Paul ja Ain Riistan), imekogemusi religioonipsühholoogia ja -sotsioloogia vaatepunktist (Tõnu Lehtsaar ja Lea Altnurme). Praktilised abimaterjalid koguduse- ja koolitöös kasutamiseks on koostanud Kristi Sääsk, Toomas Jürgenstein ja Kadri Lääs. Ajakirjast leiab ka intervjuu preester Aivar Sarapiku ja tema abikaasa Kadi-Katariinaga.

Märkimist väärib Professor Robert Jacksoni, kes on uurimiskonsultant Warwicky ulikoolis ning usulise mitmekesisuse ja hariduse professor Euroopa Wergelandi keskuses, artikkel: Religioonide ja uskumuste õppimine: arengud Euroopa poliitikas ja praktikas. Artikkel põhineb 2013. aasta veebruaris toimunud usundiõpetuse õpetajate konverentsil peetud ettekandel.

Huvilistel on võimalik ajakirja tellida (ka juba ilmunud numbrit)  siit.

Soovitatud:

English