ISSN 2228-1975
Search

Tõnis Nõmmik 80

Tonis Nommik

29. aprillil tähistab oma 80. sünnipäeva endine Eesti Kaitseväe peakaplan erukolonel dr Tõnis Nõmmik.

Tõnis Nõmmik sündis Eesti kindralstaabi ohvitseri perekonda 1933. a Tallinnas. Kuna isa teenis kaitseväes, pidi perekond elukohta vahetama. Kooliteed alustas Tõnis Nõmmik 1940. a Tartus, aasta hiljem tuli perekonnal kolida pealinna ja koolitee jätkus Tallinna Õpetajate Seminari Harjutus algkoolis.

Nagu paljud eestlased, nõnda lahkus ka Tõnis Nõmmiku ema koos oma kahe pojaga sõja kartuses Rootsi, tema isa jäi aga Eestisse kodumaad kaitsma. Rootsis jätkasid vennad Nõmmikud oma kooliteed ja liitusid skautliku liikumisega.

Kuna Rootsi andis 1947. a Nõukogude Liidule välja eesti sõdureid, siis tundis perekond Nõmmik end seal ebakindlana ning Tõnis Nõmmiku ema otsustas viia oma perekonna Nõukogude Liidust kaugemale – Argentiinasse. Tõnis Nõmmik jätkas siin oma õpinguid ja tegevust skaudina. Töökoha leidis ta ühes Rootsi laevaliidu kohalikus kontoris.

Tõnis Nõmmiku isal, kapten August Nõmmikul õnnestus pärast sõja vintsutusi ja vangilaagreid ühineda perekonnaga Argentiinas ning ühiselt jõuti otsusele asuda elama Kanadasse. 1955. a oli pere Montrealis taas koos.

Uues olukorras võttis sisseelamine veidi aega. Septembris 1959. a alustas Nõmmik valmistumist gümnaasiumi küpsuseksami sooritamiseks, et astuda ülikooli. 1960. a võeti ta vastu soomusväe kadetiks Canadian Officers Training Corps’i. Kaks aastat hiljem anti Nõmmikule nooremleitnandi auaste ning ta liitus Highland Fusiliers of Canada pataljoniga Kitcheneris. 1964. a lõpetas Nõmmik Waterloo Lutheran University BA kraadiga ajaloo alal ning asus kohe samas ülikoolis õppima teoloogiat. 1967. a lõpetas ta teoloogiaõpingud kraadiga BD (Bachelor of Divinity), mis hiljem muudeti Master of Divinity’ks. 2005. a kaitses Nõmmik doktoriväitekirja Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Lisaks teoloogilisele haridusele on Nõmmik lõpetatud Kanada kaitseväe kaplanite kursused. 1964. a anti talle leitnandi aukraad ning 1971. a ülendati ta kapteniks.

6. augustil 1967 ordineeriti Nõmmik vaimulikuks Montreali E.E.L.K. Jaani kirikus ning esimeseks vaimulikuks tööpõlluks osutus taas Lõuna-Ameerika: E.E.L.K. Buenos Airese Reformatsiooni ning São Paulo Eesti koguduse. 1970. a naasis ta Kanadasse ning alustas Põhja-Ontario (Sault ste. Marie, Sudbury ning Thunder Bay) Eesti koguduste teenimist, olles samal ajal Kanada Kindralkuberneri Ratsarügemendi õppeeskadroni administratiivohvitser. Aastatel 1971–1996 teenis Nõmmik õpetajana Toronto Jakobi ja Hamiltoni eestikeelseid kogudusi ja Toronto Rootsi kogudusi ning välipastorina ka eelnimetatud sõjaväeüksust. Alates 1982. a-st töötas Nõmmik ka E.E.L.K. Usuteadusliku Instituudi praktilise usuteaduse lektorina, hiljem administraatorina ning viimased paar aastat enne Eestisse naasmist, juhataja kt-na.

Alates 1993. a-st tegeles Nõmmik Eesti Kaitseväe kaplaniteenistuse planeerimisega, nõustades nii kaitseministreid kui Kaitseväe juhatajat. President Lennart Meri omistas talle 1995. a Eesti Vabariigi ohvitseri auastme ning aasta hiljem määrati ta kolonel Viise alluvuses Rahuoperatsioonide keskuse kaplaniks. 1997 asus Nõmmik tööle Kaitsejõudude Peastaabis vanemkaplanina. Peale kolonel Viise reservi arvamist 1998. a määrati Nõmmik Eesti Kaitsejõudude peakaplaniks, kellena ta töötas 2006. aastani. 1998. a ülendati ta majoriks, 1999. a kolonelleitnandiks ning 2003. a koloneliks.

2006-2007 aitas Tõnis Nõmmik rajada (nõunikuna) Eesti politseikaplanaati. Alates 2010 on ta EELK õpetuskomisjoni liige.

Tõnis Nõmmik on olnud mitmel korral E.E.L.K. assessoriks, viimati 2004-2007. 2006-2007 oli ta ühtlasi E.E.L.K. piiskoplik vikaar. Tema ülesanneteks oli tegeleda kodumaa ja välis-eesti kirikute koostööga ja muude peapiiskop Udo Petersoo poolt määratletud ülesannetega.

Tõnis Nõmmikul on Kotkaristi IV klassi aumärk, Kaitseväe Teenetemärk, mälestusmedal 10 aastat taastatud kaitseväge, samuti on antud talle mitmed riiklike, skautlike, kiriklike ja ühiskondlike aumärke ja medaleid. 2013. a omistati talle EELK titulaarpraosti tiitel.

Tõnis Nõmmik on kolme tütre ja kahe poja isa.

Ajakiri Kirik & Teoloogia soovib Tõnis Nõmmikule palju õnne ja Jumala õnnistust tema tähtsa sünnipäeva puhul.

Soovitatud:

English