ISSN 2228-1975
Search

Toimus Akadeemilise Teoloogia Seltsi üldkoosolek

27. märtsil toimus EELK Usuteaduse Instituudis Akadeemilise Teoloogia Seltsi (ATS) üldkoosolek. On tavaks, et koosolek toimub igal aastal Suurel Nädalal, ühel aastal Tallinnas ja teisel aastal Tartus, ning sel aastal olid seltsi liikmete võõrustajateks tallinlased. Akadeemilise ettekande pidas prof dr Randar Tasmuth, kelle teemaks oli Uue Testamendi ajakäsitlus. Lisaks tavapärasele aruannete kinnitamisele (kinnitati seltsi juhatuse, Usuteadusliku Ajakirja, seltsi laekuri ja revidendi aruanded) võeti seltsi uueks liikmeks magister Ergo Naab, kes kuulub ka ajakirja Kirik & Teoloogia kaastööliste hulka. Naab on õppinud Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris ja EELK Usuteaduse Instituudis, töötab pastorina Rakvere adventkoguduses ning on Tallinna Ülikooli doktorant. Kuna 2013. aasta alguses viidi läbi küsitlus seltsi liikmete seas, siis arutleti koosolekul mitme seltsi tööd puudutava aspekti üle. Kõige olulisemaks küsimuseks sealjuures oli Usuteadusliku Ajakirja võimalik formaadi muutmine, muutes ajakirja näiteks vaid elektrooniliseks. Enamus kohal olnud või küsitluses osalenud seltsi liikmeid pooldas senise paberväljaande juurde jäämist. Internetis on kõik ajakirja artiklid mõningase viivitusega vabalt ligipääsetavad aadressil www.usuteadus.ee. Üldiselt tõdeti, et ajakirjal on läinud väga hästi, käesoleval aastal ilmub regulaarne number ning kindlasti ka erinumber. Seltsi liikmed ilmutasid ka initsiatiivi hakata lisaks üldkoosolekule korraldama kord aastas ühepäevaseid seminare teoloogiliselt aktuaalsetel teemadel. Esimene selline seminar on planeeritud juba käesoleva aasta hilissügisesse, kuid selle teema, täpsema vormi ja esinejad otsustab seltsi juhatus paari lähima kuu jooksul. Aastakoosolek volitas ATS-i juhatust töötama veel välja seltsi auliikme statuuti.

ATS taastati 3. märtsil 1999. aastal, mil Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõududest koosnenud Tartu Ülikooli Teoloogia Fond otsustas anda organisatsioonile täiesti uue sisu ja vormi. Esimene üldkoosolek leidis aset 16. novembril 1999. aastal Tartus. Selts on teoloogide vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille tegevuse eesmärgiks on evangeelse teoloogia arendamine, kõrgema evangeelse teoloogilise hariduse toetamine ning teoloogiaüliõpilaste kultuuritegevuse edendamine.

 

Soovitatud:

English