ISSN 2228-1975
Search

Saksamaa Evangeelse Kiriku Sotsiaalteaduste instituudi uurimus vabatahtlike kaasamisest kogudusetöös

Saksamaa Evangeelne Kirik on kõige suurema vabatahtlike arvuga organisatsioon riigis. 2012. aastal viis kiriku Sotsiaalteaduste instituut läbi uurimuse vabatahtlike kaasatusest  koguduste tegevuses. Niisugust uurimust, mille keskmes on vabatahtlik tegevus, korraldati kolmandat korda. Uurimus hõlmab esimest korda ka vabatahtlike tegevuste sisu ning täiendab seeläbi oluliselt statistiliste andmete kogumisel saadud pilti Saksamaa Evangeelsest Kirikust. Erinevalt varasematest uuringutest eristatakse selles 21 teenimisvaldkonda: lastetöö, leeritöö, osalemine kooris, meeste-ja naistetöö, tegevused eakatega, diakooniatöö, koguduse infokirja koostamine, kirikuteenija tegevused jne.

Küsitluse valim moodustati juhuslikkuse põhimõttel. Küsitlus saadeti 1353 kogudusse ning sellele vastas 1878 vabatahtlikku (67 % naised ja 33% mehed) 221 kogudusest. Pooled vastanutest on aktiivsed ka väljaspool kirikut: 48 % ühingutes ja sotsiaalteenistuses. 9% vastanutest on poliitiliselt aktiivsed, kuuludes parteidesse või kodanikuühiskonna organisatsioonidesse.

26 % vastanutest on tegevad 5-7 kogudusetöö valdkonnas, iga seitsmes rohkem kui kaheksas valdkonnas (14%). Neid, kes on haaratud ainult ühe valdkonna tegevusse on selge vähemus (14%). Keskmiselt pühendatakse vabatahtlikuks tööks koguduses 14 tundi nädalas. Enamus vastanutest on pikemat aega koguduses aktiivsed olnud. 24%  neist on tegutsenud vabatahtlikuna rohkem kui 26 aastat. 21% on alustanud oma tegevust viimase viie aasta jooksul. Vanuseliselt on  nooremad vabatahtlikud seotud enamasti leeritööga ning vanemad diakooniatööga.

 

Allikas http://www.ekd.de

Uurimuse täisteksti vt siit.

 

 

Soovitatud:

English