ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu peasekretäri üleskutse seoses Korea poolsaarega

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) peasekretär, õp dr Olav Fykse Tveit kutsus üles pingete teravdamise lõpetamisele Korea poolsaarel ja julgustas kõiki osapooli alustama koheselt dialoogi rahu üle.

Olukord Korea poolsaarel valmistab Kirikute Maailmanõukogule kasvaval määral muret. Seda mitte ainult selle mõju tõttu liikmeskirikutele Lõuna-Koreas, vaid ka Korea Kristlikule Föderatsioonile Põhja-Koreas, millega Kirikute Maailmanõukogu on arendanud pikaajalist dialoogi ja sidemeid.

KMN plaanib selle aasta sügisel (30.10.–8.11) pidada Lõuna-Koreas Busani linnas oma X. assambleed. Assamblee toimub iga seitsme aasta tagant ja sellel osaleb kristlasi kogu maailmast, olles nõnda üks mitmepalgelisemaid kirikute kogunemisi üldse.

„Meil ei ole plaanis pidada assambleed kuskil mujal kui Busanis,“ ütles Tveit. „Assamblee teemaks on „Elu Jumal, juhi meid õiglusele ja rahule“. Nüüd vajab Korea poolsaar õigluse ja rahu sõnumit“.

„Asjaolu, et see assamblee peetakse Koreas, on meie perspektiivis ülemaailmse kiriku ja Korea kirikute lootuse väljendus, et seal on võimalik leida rahu ja lepitus,“ ütles Tveit. „Rahu Korea poolsaarel on võimalik ilma sõjategevuseta“.

Oma veebruari teadaandes olukorra kohta Korea poolsaarel ütles Tveit, et sõjategevuse asemel on vaja jõulisemat suhtlust, diplomaatilist lahendust ja kahe Korea riigi vahelist kooperatsiooni.

„Praegune olukord demonstreerib kiireloomulist vajadust, et kuuepoolsete kõneluste osapooled – kuus valitsust, kellel lasub kõige suurem vastutus rahu ja inimeste julgeoleku eest Kirde-Aasias – pöörduks tagasi nende endi varasemale läbirääkimiste ja usalduse arendamise rajale,“ rõhutas Tveit.

„Kõikide pärast regioonis, eriti nende pärast, kes elavad Põhja- ja Lõuna-Koreas, kutsuvad KMN ja selle liikmeskirikud üles loobuma jätkuvatest ähvardustest ja hirmutamistest, mis ilma kontrolli ja katkestuseta võivad lõppeda sellises katastroofilises situatsioonis, mida mitte keegi ja soovi,“ ütles Tveit sel nädalal KMN peakontoris Genfis.

„Me palume palvetada kõikide kirikute eest Lõuna- ja Põhja-Koreas,“ ütles Tveit. „Me seisame oma Lõuna-Korea liikmeskirikute vendade ja õdede kõrval, kes viimase 60 aasta jooksul on teinud koos Kirikute Maailmanõukoguga kõvasti tööd, et jõuda taasühinemise ja lepituse eesmärgil Põhja-Korea kirikuteni“.

„Me kutsume kõiki kristlasi palvetama Korea poolsaare pärast, selle pärast, et teostuks Jumala õigluse ja rahu tahe,“ ütles Tveit.

 

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

 

Vt ka Kirikute Maailmanõukogu X assamblee – võimalus palveks, kuulamiseks, jagamiseks (Kirik & Teoloogia nr 60/ 1.2.2013).

 

 

Soovitatud:

English