ISSN 2228-1975
Search

Toimus 5. usundiõpetuse olümpiaad

15.-16. märtsil 2013 toimus Tartus usundiõpetuse olümpiaad. Olümpiaad koosnes kahest voorust. Esimeses voorus tuli osalejatel kirjutada  religiooniteemaline essee ühel järgnevatest teemadest:

  • „Viimse reliikvia“ religioonikäsitlus – kujundid, rõhuasetused, moonutused ja mõju.
  • Kuidas hinnata punkbändi Pussy Riot ülesastumist Moskvas Lunastaja Kristuse kirikus – olid nad huligaanid, sõnumitoojad või midagi muud?
  • Suured religioossed mõtlejad on korduvalt öelnud, et kui me räägime Jumalast, siis me ei tea, millest või kellest me räägime (Leszek Kolakowski)
  • Kõik, mida ma kuulen või näen, on õpetaja, kes õpetab mulle vaimset teed. Veevoolamine õpetab mulle, et kõik on muutuv /…/ (Milarepa laulud)

Esseid laekus Tallinna Inglise Kolledžist, Pärnu Ühisgümnaasiumist, Viljandi Gümnaasiumist, Kohila Gümnaasiumist, Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Tartu Katoliku Koolist ja mitmetest teistest koolidest üle Eesti. Teise vooru pääsesid üksteist paremat õpilast.

Teine voor seisnes kolme erineva ülesande lahendamises. Esmalt toimus esimese vooru esseede kaitsmine, kus autorid esitasid oma essee põhiseisukohad ja vastasid žürii poolt esitatud küsimustele, sellele järgnes maailmausundeid käsitlev test ning ühe religioosse probleemi analüüs.

Olümpiaadi 1. ja 2. kohta jagasid Beatrice Rahlin Tallinna Inglise Kolledžist ja Mari-Anne Leškina Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Kolmanadale kohale tuli Linda Eensaar Hugo Treffneri Gümnaasiumist. Parim põhikooli õpilane oli Eeva Liisa Bender Tartu Katoliku Koolist.

Esimest korda toimus olümpiaad 2009. aasta kevadel. Olümpiaad on välja kasvanud Tartu Ülikooli Teaduse ja religiooni kolleegiumi korraldatud esseevõistlusest gümnasistidele ning inspireeritud juba aastaid korraldatud filosoofiaolümpiaadidest. Tänavuse olümpiaadi korraldas Tartu Ülikooli Teaduskool koostöös usuteaduskonnaga.

Parimad esseed ilmuvad lähiajal Kirik & Teoloogia veergudel.

Lähem info: http://www.teaduskool.ut.ee/rlo

Soovitatud:

English