ISSN 2228-1975
Search

Õigeusklike ja luterlaste dialoog

1. märtsil 2013 toimus Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) teoloogilise dialoogi järjekordne voor. Kahe kiriku kõnelus sai alguse 2006. aastal.

Kaheksandal kohtumisel käsitleti kummastki kirikust saabunud tagasiside valguses 2012. a augustis valminud ühisavaldust „Euharistia ja jumalateenistus“, millesse on kätketud viimase kolme aasta ühise töö vili. 24. aprillil toimub ühisavalduse pidulik avalik esitlemine ja allkirjastamine.

Stefanus ja Makarios Griniezakis (foto: K&T)

Seekordse kohtumise peateema pärines aga bioeetika vallast. Sissejuhatava ettekande organidoonorlusest õigeusu perspektiivist pidas EAÕK Püha Platoni seminari õppejõud ja Oikumeenilise Patriarhaadi bioeetika ekspert arhimandriit dr med Makarios Griniezakis. Paralleelettekanne luterlikust perspektiivist oli vanglate peakaplanilt ja Greifswaldi ülikooli bioeetika töörühma liikmelt õp dr Johann-Christian Põderilt. Intensiivse arutelu käigus tõdeti võimalust ja vajadust jätkata tööd teemakohase ühise kommunikee suunas. Ühtlasi on kavas arutada ka mõningaid teisi eriti aktuaalseid bioeetika teemasid.

Johann-Christian Põder, Jakob Khalil, Grigorios Papathomas (foto: K&T)

Hommikupalvusega alanud viljakas tööpäev toimus EAÕK keskuses Tallinnas. Võõrustajate poolt osalesid metropoliit Stefanuse juhtimisel lisaks peaettekandjale komisjoni kauaaegsed liikmed arhimandriit prof dr Grigorios Papathomas, arhimandriit prof dr Jakob Khalil, ülempreester Mattias Palli ja preester Tihhon Tammes. EELK-d esindasid eesotsas peapiiskop Andres Põderiga lisaks ettekandjale õp prof dr Randar Tasmuth, õp dr Ove Sander, õp Arho Tuhkru ja õp Thomas-Andreas Põder.

EAÕK ja EELK dialoog on esimene kahe kiriku teoloogiline kõnelus Eesti ajaloos. Järgmine töökoosolek toimub novembris.

Foto: K&T

 

Soovitatud:

English