ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu juhid tänavad ametist lahkuvat paavsti tema antud panuse eest oikumeeniasse

Luterlik Maailmaliit avaldas paavst Benedictus XVI-le tema ametisolemise viimasel päeval tänu pühendumuse ja nõuannete eest, millega ta oli panustanud kiriku oikumeenilistesse püüdlustesse.

„Meid innustas see, kuidas Te väärtustasite oikumeenilistes dialoogides põhjalikku ja ausat teoloogilist arutelu, kuna püüdlemine kiriku nähtava ühtsuse poole kuulub ka Luterliku Maailmaliidu oluliste eesmärkide hulka,“ laususid Luterliku Maailmaliidu president piiskop dr Munib A.Younan ning peasekretär Martin Junge oma ühises kirjas paavstile.

Luterliku Maailmaliidu juhid lisasid, et nad hindavad kõrgelt mälestust kohtumisest paavst Benedictus XVI-ga 2010. aasta detsembris, nagu ka seda, kuidas paavst väljendas luterlaste ja roomakatoliiklaste ühist missiooni, kutsudes ühtlasi üles mõtlema nende jätkuva, ühtsuse poole suunatud ühise teekonna peale.

„Teie juhtimise all on roomakatoliku kirik tugevdanud diskussiooni uue evangelisatsiooni üle ning on ajendanud ka teisi kristlikke kirikuid reflekteerima selle üle, mil kombel nad võtavad osa Jumala missioonist tänapäeva maailmas,“ lisasid nad.

Olles esialgu üllatunud paavsti tagasiastumise teatest, hindasid Luterliku Maailmaliidu president ja peasekretär paavsti langetatud otsuse „tarkust ja julgust“, nähes selle alusena paavst Benedictus XVI sügavat pühendumust ja armastust Kristuse kiriku vastu.

Luterliku Maailmaliidu president ja peasekretär toonitasid, et „neil päevil palume me roomakatoliku kiriku eest, mis valmistub paavstlikuks konklaaviks. Täna oleme oma palvetes iseäranis Teie Pühadusega – andku Jumal Teile jätkuvalt tarkust ja õnnistagu Teid“.

Soovitatud:

English