ISSN 2228-1975
Search

Evangeelne Kirik Saksamaal astub välja Suure Reede puhkepäevarahu seaduse kaitseks

Evangeelne Kirik Saksamaal (EKD) astus välja Saksamaal Suurel Reedel tantsu- ja lõbustusüritusi keelava seaduse kaitseks. EKD nõukogu esimees Nikolaus Schneider ütles Evangeelsele Pressiteenistusele (epd), et see seadusega vabaks kuulutatud püha võimaldab rahus surma ja inimese lõplikkusega seotud küsimuste üle järele mõelda:  „Nii ühiskonnale kui igale üksikisikule tuleb elu varjukülgede üle järelemõtlemine kasuks.“

Schneider väljendas arusaamatust teismeliste korraldatud demonstratsioonide suhtes, kus nõuti lõbustusürituste keelu kaotamist Suurel Reedel. Kes leiab, et peab end just Suurel Reedel välja elama, peaks järele mõtlema, miks vaiksed pühad tema jaoks olulised ei ole, nii ütles Schneider. Ühtlasi  esitas teoloog küsimuse: „Kas te olete nii hoolimatud egoistid, et oluline on vaid igal juhul selle saamine, mida te parajasti tahate?“ Schneider nõudis arvestamist kultuuriga, mis hoiab alal Suurt Reedet kui vaikset püha.

EKD nõukogu esimees möönis, et avalik protest kui selline on ühiskonnas kahtlemata vajalik. Ta avaldas aga kahtlust, kas just Suure Reede rahu on see vabadust määrav küsimus, mille kaotamise eest tuleks avalikult välja astuda ja kirikuga vastuollu sattuda. Schneider nõudis ametkondadelt asjakohast käitumist. „Ma ei tahaks, et politsei astuks samme inimeste vastu, kes on arvamusel, et nad just Suurel Reedel tantsima peavad,“ ütles ta. Kui aga Suure Reede puhkepäevarahu vastu eksimine lähtub riiklikult subventsioneeritud instantsidest nagu teatrid, on riigil õigus öelda: „Tähelepanu, siin kehtivad riigi poolt kehtestatud reeglid“.

Allikas: epd, 27.03.2013

Soovitatud:

English