ISSN 2228-1975
Search

Teade: usundiõpetuse õpetajate konverents 16. veebruaril Tallinnas

Eesti Religiooniõpetajate Liidu juhatusel on rõõm teatada, et 2013. aasta alguses toimub TÜ usuteaduskonna, EELK Usuteaduse Instituudi ja Eesti Kirikute Nõukogu toel usundiõpetuse õpetajate konverents:

JAGAMINE TEEB RIKKAKS

Konverents toimub 16. veebruaril kell 10-17 Tallinnas, Pühavaimu 6 (EELK Usuteaduse Instituudi ruumides).

Osalustasu: Tavahind 10 €, tudengitele 7 €. Tasumine toimub kohapeal sularahas. Küsimuste korral pöörduda Olga Schihalejevi poole (olga.schihalejev@ut.ee).

Registreeruda saab siin.

Plenaarettekanne: professor Robert Jackson, „Religioonide õppimine: muudatused Euroopa poliitikas ja praktikas“ / “Learning about Religions: Developments in European Policy and Practice”.

Ettekanne annab ülevaate Euroopa Nõukogu kasvavast huvist küsimuste vastu, mis puudutavad üldhariduskoolides religioonide õpetamist, sealhulgas sel teemal liikmesriikidele tehtud Soovitustest. Detailsemalt räägitakse Euroopa Nõukogu viimasest algatusest, mille tulemusena töötakse välja soovitused koolidele, õpetajakoolitajatele ja poliitikutele Soovituste täideviimiseks religioonialase hariduse küsimustes erinevates Euroopa kontekstides. Ettekanne selgitab läbirääkimiste protsessi ja kujuneva dokumendi põhisisu, mille üheks oluliseks elemendiks on õpetaja ja õpilase kompetentsuse arendamine ning ´turvalise ruumi´ loomine dialoogi võimaldamiseks klassis.

Töötoad:
A) Heikki Silvet: Gümnaasiumikursuse “Maailmavaateõpetus” kogemusi ja ideid;
B) Anu Kohal: Usu teema käsitlemine Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones, religiooniteemaliste töölehtede testimine ja arutelu;
C) Ideetuba: Toomas Jürgenstein (Skeemid ja mudelid, mis aitavad usulisi mõttekäike mõista.), Merit Süving (lühiuurmuse võimalusi kohalikust usu-või kultuuritegelasest), Ulvi Uutar (Erinevate elektrooniliste (Kubbu jt) õpikeskkondade kasutamine), Olga Schihalejev (Rollimängu kasutamine arutelu käivitamiseks, näide koos rollikaartidega).

Loe konverentsi kohta lähemalt siit.

 

 

Soovitatud:

English