ISSN 2228-1975
Search

Ilmus Christoph Levini sissejuhatus Vanasse Testamenti

Tartu Ülikooli Kirjastus avaldas Müncheni ülikooli Vana Testamendi professori Christoph Levini populaarse ja mitmesse maailma keelde tõlgitud sissejuhatuse Piibli esimesse ossa.

Levin kirjutab: „Kui kaasaegses maailmas ähvardab kaduda Piibli tundmine, pole kultuurilist ja religioosset kaotust võimalik enam millegagi korvata“. Ükski teine raamat pole läänemaailma religiooni ja kultuuri mõjutanud rohkem kui Piibel ja selle suurem, juute ja kristlasi ühendav osa: Vana Testament. Levin kirjeldab Vana Testamendi ülesehitust, kaanoni tekkelugu ning tekstide traditsioonilugu. Ta tutvustab Vana Testamenti muistse Lähis-Ida kultuuri ja religiooniloo osana ja näitab ühtlasi, et see on tekkinud judaismi pühakirjana ja mitte vana Iisraeli ajalooraamatuna.

Raamatu on tõlkinud Kadri Metsma, tõlget on retsenseeritud ning seda on sisuliselt toimetanud Urmas Nõmmik ja Amar Annus. Väikeseformaadilise raamatu maht on 172 lehekülge. Nii üliõpilastele kui ka laiale lugejaskonnale mõeldud sissejuhatust Vanasse Testamenti täiendavad ajatabel ning ulatuslikud lugemissoovitused.

Raamatut saab lisaks raamatukauplustele osta ka Tartu Ülikooli Kirjastuse kodulehelt.

Soovitatud:

English