ISSN 2228-1975
Search

Esimene dialoog Euroopa protestantide ja roomakatoliku kiriku vahel. Kommunikee

Pärast möödunud nädala lõpul Viinis toimunud Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) ja Paavstliku Kristlaste Ühtsuse Edendamise Nõukogu sissejuhatavat konsultatsiooni tõstab võõrustaja, EKOE peasekretär piiskop dr Michael Bünker esile suurepärast kõneluskliimat ja positiivseid väljavaateid, mis on seotud konsultatsiooni jätkumisega.

„Kumbki pool kõneles avatult oma arusaamisest kirikust ning selgus, et leidub rida ühtivusi. Mõnikord peame me silmas sama asja, ent sõnastame neid erinevalt. Oleme tänulikud kõneluste esimese vooru eest ning võime olla põnevil, kuidas see jätkub.“

Eesotsas maapiiskop prof dr Friedrich Weberi (Braunschweig) ja piiskop dr Karl-Heinz Wiesemanniga (Speyer) diskuteerisid kummagi poole seitse teoloogi põhjapanevate tekstide üle ning leppisid kokku, et töö läheb edasi järgmisel konsultatsioonil 16. ja 17. detsembril 2013 Speyeris.

EKOE pressiteade 2/2013 (12.2.2013)

 

Kommunikee

8 . ja 9. veebruaril 2013 toimus Albert-Schweitzeri-Majas (Viin) Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) ja Paavstliku Kristliku Ühtsuse Edendamise Nõukogu kõnelustesarja avakonsultatsioon. Mitu aastat vältav kõnelustesari, esimene dialoog Euroopa protestantide ja roomakatoliku kiriku vahel, käsitleb küsimusi, mis puuduvad kirikumõistmist ja arusaamist oikumeenia eesmärgist. Eesotsas maapiiskop prof dr Friedrich Weberi (Braunschweig) ja piiskop dr Karl-Heinz Wiesemanniga (Speyer) kogunesid mõlemalt poolt seitse teoloogi.

Ühtsusenõukogu poolel olid ülejäänud delegaatideks Raphoe (Iirimaa) piiskop Philip Boyce OCD, prof dr Michel Deneken (Straßburg), prof dr Josef Freitag (Erfurt), prof. dr. Angelo Maffeis (Brescia), prof dr Wolfgang Thönissen (Paderborn) ja prof dr Myriam Wijlens (Erfurt). Delegatsiooni sekretärina tegutseb monsenjöör dr Matthias Türk (Vatikan). EKOE delegatsiooni kuulusid dr John Bradbury (Cambridge), prof dr Stephanie Dietrich (Oslo), prof dr Fulvio Ferrario (Rooma), prof dr Friederike Nüssel (Heidelberg), prof dr Miriam Rose (Jena) ja prof dr Stefan Tobler (Sibiu), lisaks sekretärina prof dr Martin Friedrich (Viin).

Konsultatsioon, mis leidis aset väga usalduslikus õhustikus, alustas kahe põhjapaneva teksti, EKOE õpetuskõneluste tulemuse „Jeesuse Kristuse kirik“ [Die Kirche Jesu Christi/The Church of Jesus Christ] (1994) ning Walter kardinal Kasperi poolse evangeelse ja katoliku dialoogi tulemuste hinnanguga uurimuses „Vilju lõigata“ [Harvesting the Fruits/Die Früchte ernten] (2009) käsitlemist. Delegaadid tuvastasid rea ühtivusi ja potentsiaalseid teineteisele lähenemise kohti, mille kallal edasi töötada. Järgmine konsultatsioon toimub 16. ja 17. detsembril Speyeris.

 

Soovitatud:

English