ISSN 2228-1975
Search

Eestit külastas mainekas religioonipedagoogika professor Robert Jackson

13.–17. veebruaril külastas Eestit mainekas teadlane, religioonipedagoogika professor Robert Jackson.

14. veebruaril pidas ta avatud seminari „Interpreteeriv lähenemine: hermeneutiline metodoloogia ühiskonnas religiooni uurimisel“. Kohale oli tulnud inimesi erinevatest teaduskondadest ning ka väljastpoolt ülikooli. Professor Jackson tutvustas interpreteeriva lähenemise kujunemisprotsessi ning metodoloogilisi valikuid. Koos oma kolleegidega Warwicki ülikoolist on prof Jackson välja töötanud interpreteeriva lähenemise religioonide uurimisel, mida on rakendatud nii kvalitatiivsetes kui ka kvantitatiivsetes uuringutes nii Suurbritannias kui ka ulatuslikes rahvusvahelistes uuringutes (nt uurimisprojekt REDCo).

Robert Jackson, foto: Kerstin Kask

Lisaks teadustööle osaleb prof Jackson aktiivselt ka religiooni ja hariduse kohta käivate debattides, on Eurooopa Wergelandi keskuse religioosse mitmekesisuse ja hariduse professor, samuti nõustab neis küsimustes Euroopa Nõukogu (EN), spetsialiseerudes kultuuridevahelisele, kodaniku- ja inimõiguste haridusele. Robert Jackson on osalenud mitmete EN religiooni ja haridust puudutavate alusdokumentide väljatöötamisel (nt EN Ministrite Nõukogu avaldus religioonide õpetamisest ning OSCE Toledo religioonide ja uskumuste õpetamise juhtnöörid). 2010. aastal valiti prof Jackson Suurbritannia Sotsiaalteaduste Akadeemia (ACSS) akadeemikuks.

16. veebruaril toimunud usundiõpetuse konverentsil Tallinnas kõneles prof Jackson EN religiooni ja haridust puudutavatest dokumentidest ning keskendus nn „teedekaardi“ sisule, mille väljatöötamine hetkel toimub. Tegu on dokumendiga, mis ilmselt hakkab oluliselt mõjutama religioonialase hariduse andmist Euroopas.

Oma külaskäigul kohtus prof Jackson ka inimestega Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Siseministeeriumist.

Soovitatud:

English