ISSN 2228-1975
Search

Eesti Kirikute Nõukogu valis uue presidendi

Neljapäeval, 21. veebruaril, toimunud töökoosolekul valiti Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) uueks presidendiks EELK peapiiskop Andres Põder. Kauaaegne EKN-i president piiskop Einar Soone, kelle ametiaeg on lõppemas, loobus uuesti kandideerimast. Asepresidentideks valiti Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu pastor Meego Remmel ja Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan.

EKN-i president ja asepresidendid valitakse EKN-i liikmete poolt EKN-i liikmete esindajate hulgast ühehäälselt kolmeks aastaks. Vastvalitute tööperiood algab 1. aprillil 2013.

Veebruaris 1989 asutatud EKN on mittetulundusühinguna Eesti territooriumil tegutsevate kristlike kirikute ja koguduste liitude sõltumatu ja vabatahtlik ühendus. Põhikirjakohaselt on EKN-i tegevuse eesmärgiks ühendada kristlikke kirikuid ja koguduste liite koostööks Eesti ühiskonna vaimseks arenguks kristlike põhimõtete alusel.

EKN korraldab EKN-i liikmete vahelist koostööd, töötab välja ja avaldab EKN-i ühisseisukohti, aitab kaasa EKN-i liikmete, kristlike ühenduste ja riigi suhete kujundamisele jne.

Vastvalitud Andres Põderi sõnul on EKN „kirikute koostöö oluliseks vormiks, aidates kirikutel meie ühiskonnas tegutseda ja sellega suhelda. EKN-i üheks väljakutseks on toetada ühiskondlike valupunktide lahendamist ja aidata kaasa meie rahva heale käekäigule“.

EKN-i kuulub kümme kirikut ja koguduste liitu kokku ca 400 000 liikmega.

Soovitatud:

English