ISSN 2228-1975
Search

Anne Burghardt Luterliku Maalimaliidu oikumeeniliste suhete sekretäriks

EELK vikaarõpetaja Anne Burghardt valiti neljaks aastaks (2013–2017) Luterliku Maailmaliidu oikumeeniliste suhete sekretäriks. Oikumeeniliste suhete sekretäri tööülesannete hulka kuulub Teoloogia ja Avaliku Tunnistuse osakonna (Department for Theology and Public Witness) direktori assisteerimine ja toetamine oikumeeniliste dialoogide läbiviimisel. Oikumeeniliste suhete sekretäri otseseks vastutusalaks on seejuures dialoogijärgne koostöö anglikaani ja luterlike kirikute vahel. Oikumeeniliste suhete sekretäri teiseks oluliseks tööülesandeks on 2017. a aset leidva reformatsioonijuubeli ettevalmistamine nii konfessionaalsel kui oikumeenilisel tasandil. Olulisel kohal on vastavalt nii Luterliku Maailmaliidu liikmeskirikute omavahelise infovahetuse koordineerimine kui reformatsioonijuubeli ettevalmistamine koostöös oikumeeniliste partneritega, sh roomakatoliku kirikuga.

Õp Anne Burghardt töötas seni EELK Usuteaduse Instituudis ning oli tegev vabakutselise tõlgina.

Luterlik Maailmaliit on ülemaailmne luterlike kirikute osaduskond, mille keskus asub Genfis. Luterlik Maailmaliit ühendab ühtekokku 143 erinevate traditsioonidega luterlikku kirikut 79 maal, hõlmates enam kui 70 miljonit kristlast.

Soovitatud:

English