ISSN 2228-1975
Search

Toimus EELK vaimulike konverents

22.–23. jaanuaril toimus Roosta puhekülas EELK vaimulike iga-aastane konverents. Konverentsist võttis osa 106 vaimulikku, lisaks külalised, kokku oli osalejaid 130 inimese ringis.

Sel aastal oli konverentsi teemaks valitud misjon, mida erinevatest aspektidest käsitlesid kõik loengud ja rühmatööd.

Foto: Tiiu Hermat
Foto: Tiiu Hermat

Akadeemiliste loengute pidajateks olid sel aastal Randar Tasmuth ettekandega „Algkristliku misjoni mõistatus: mõtlemise, väe ja osaduse otsingul“, Annika Laats mõtetega teemal „Kuulutus – elu ja surma küsimus“, Lea Altnurme analüüsiga „Religioossete otsijate vajadused Eestis“ ning Tauno Toompuu ettekandega „Praktiline misjon“.

Rühmatöödes sai arutleda maailmamisjoni hetke suundumuste, EELK misjonistrateegia ning kirikutöö erinevate vormide ja töövaldkondade misjonaarsete aspektide üle.

Konverentsi avajumalateenistus peeti Rooslepa kabelis, teenisid Viljandi praostkonna vaimulikud. Ootamatu, aga hea üllatusena tabas osalejaid konverentsi teise päeva jumalateenistus, mille viisid läbi kaitsejõudude kaplanid ning mis esimest korda konverentsi ajaloos toimus väliteenistusena.

Traditsiooniliselt toimub vaimulike konverentsil ka aasta vaimulike valimine. Sel aastal oli kandidaate kuus. Valituks osutusid EELK Nissi koguduse õpetaja Lea Jants-Ylönen ja EELK Tallinna  Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma.

Vaimulike konverents valis ka oma esindajad kirikukogule. Uues kirikukogus alustavad vaimulike konverentsi esindajatena tööd EELK Usuteaduse Instituudi õppejõud dr Randar Tasmuth ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõud dr Kaido Soom.

Ajakirja Kirik & Teoloogia järgnevatest numbritest saab lugeda akadeemiliste ettekannete tekste ja intervjuusid aasta vaimulikega.

Soovitatud:

English