ISSN 2228-1975
Search

Saksamaa Evangeelse Kiriku president kiidab heaks ümberlõikamist lubava seaduse

Saksamaa Evangeelse Kiriku (Evangelische Kirche Deutschlands, EKD) president Hans Ulrich Anke tervitas möödunud aasta lõpul Saksamaa Liidupäeva heaks kiidetud ümberlõikamise seadust. „Sellega on pärast Kölni maakohtu otsusega kaasnenud segadusi fikseeritud see, mis vastab aastakümnete pikkusele õiguspraktikale Saksa Liitvabariigis – nimelt see, et juudi ja moslemi vanemate otsus oma poeglapsi ümber lõigata on osa nende vanemlikust hooldusõigusest,“ sõnas Anke detsembris 2012 Hannoveris tehtud avalduses.

Vastavalt EKD presidendile arvestavat see seadus ühest küljest piisavalt sellega, et vanemlike õiguste hulka kuulub ka lapse kaasamine perekonna religioossesse ellu. Teisest küljest tagavat see seadus lapsele tarviliku kaitse, garanteerides ühelt poolt meditsiiniliselt professionaalse ümberlõikamise protseduuri ning arvestades teiselt poolt asjaoluga, et ümberlõikamine võib olla lapse tahte vastane. Oluline olevat seejuures, et professionaalselt läbiviidud ümberlõikamine ei ole võrreldav selliste jäävalt kahjulikku mõju omavate praktikatega nagu tütarlaste genitaalide ümberlõikamine. Viimasele viidates lausus president, et „siin asub selge piir teiste uskkondade religioossete rituaalide sallimise ja mõistmise suhtes“.

Vastavalt Ankele ei mängi ümberlõikamine küll kristluses mingit rolli (vrd Gl 5:6: „Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi“). Juutide ja moslemite jaoks on aga ümberlõikamisel presidendi sõnul oluline koht. Anke sõnul on ümberlõikamisel juutluses koguni „identiteetiloov religioosne tähendus“, kuna kaheksandal päeval läbiviidav ümberlõikamine olevat juutluse jaoks oluliseks märgiks kuuluvusest valitud rahva hulka. Karistusseadustiku alusel kehtestatud ümberlõikamise keelul võivat tema väitel olla tõsised tagajärjed juutlikule elule Saksamaal.

EKD presidendi sõnul olevat seaduse elluviimisel oluline tagada kinnipidamine meditsiinilistest standarditest. Anke: „Praegu vastuvõetud seadus sisaldab esialgsete eelnõudega võrreldes olulisi täpsustusi.“ Olulisel kohal olevat siin mõjus valuvaigistamine ja vanemate laiapõhjaline informeerimine ja nõustamine.

Saksamaa Liidupäeval hääletas poisslaste ümberlõikamist lubava seaduse poolt 434 saadikut, 100 saadikut hääletasid vastu ning 46 jäid erapooletuks.

 

Soovitatud:

English