ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu peasekretär Martin Junge võimaliku luterliku ordinariaadi rajamisest roomakatoliku kirikus

Luterliku Maailmaliidu peasekretär Martin Junge avaldas 18. jaanuaril arvamust seoses usudoktriini kongregatsiooni prefekti, peapiiskop Gerhard Ludwig Mülleri avaldusega 11. jaanuaril toimunud raamatuesitlusel Roomas, kus viimane viitas sellele, et Vatikan võib kaaluda ordinariaadi loomist luterlastele roomakatoliku kiriku sees.

Luterlastena me aktsepteerime ja toetame iga inimese põhiõigust mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele. See fundamentaalne õigus tähendab ka seda, et juhul, kui luterlase sooviks on kuuluda roomakatoliku kirikusse ning tunnistada oma usku selles kirikus, on tal õigus – kui väga tema lahkumine ka meile luterlastena valu ei tee – langetada otsus selle kasuks.

Luterlik Maailmaliit jälgib aga vaatamata sellele suure murega teateid võimaliku eristruktuuri loomisest roomakatoliku kiriku sees, mis tuleks vastu ühe väikese rühma luterlaste erisoovile kuuluda roomakatoliku kirikusse, säilitades samal ajal enda konfessionaalse identiteedi ja traditsioonid luterlastena.

Lisaks teoloogilistele küsimustele, mida selline konfessionaalsete identiteetide segamine endaga kaasa toob, on Luterlik Maailmaliit mures ka järgmiste kaugeleulatuvate tagasilöökide pärast oikumeenia vallas, mida sellise eristruktuuri loomine endaga kaasa tooks:

  • see tooks endaga kaasa uued väljakutsed oikumeeniliste dialoogide osaks olevate eklesioloogiliste küsimuste lahendamisel ja mõistmisel;
  • see tähendaks valede signaalide andmist Luterliku Maailmaliidu liikmeskirikutele, mis on pühendunud reformatsiooni 500. aastapäeva ettevalmistamisele aastal 2017 oikumeenilise üksteisemõistmise ja koostöö vaimus.

Martin Junge sõnul astuvad luterlikud kirikud kogu maailmas reformatsiooni juubelile vastu, tundes rõõmu Jeesuse Kristuse evangeeliumi uueksloovast rõõmusõnumist.  Olles vabastatud Jumala armust, on Luterliku Maailmaliidu kirikud jätkuvalt pühendunud oikumeenilisele koostööle. Nad jätkavad Jumala ja oma ligimese teenimist koos teiste kristlastega ning teevad tööd kiriku nähtava ühtsuse nimel, seda iseäranis läbi oikumeeniliste dialoogide kõigil tasanditel. See ühtsus vilksatab meile aeg-ajalt juba nüüd. Ühtsus, mida saadab täiuse tõotus, on Kolmainu Jumala kingitus; Jumala, kes kutsub kõiki kristlasi pidevale palvele ja kirglikule pühendumusele.

Allikas: http://www.lutheranworld.org/lwf/index.php/gen-sec-on-lutheran-ordinariate-rcc.html

 

Luterlik Maailmaliit ühendab 143 luterlikku kirikut 79 maal, hõlmates ühtekokku enam kui 70 miljonit kristlast. Martin Junge (Tšiili Ev.-Luterlik Kirik) on Luterliku Maailmaliidu peasekretär alates 2010. aastast.

 

Soovitatud:

English