ISSN 2228-1975
Search

Kirikud ja teised usukogukonnad toetavad Euroopat

Evangeelne Kirik Saksamaal (EKD) ja Rooma-Katoliku Kirik (RKK) Saksamaal toetavad kampaaniat „Mina tahan Euroopat“ (I want Europe – Ich will Europa). See on Mercatori Fondi ja Robert Boschi Fondi algatus, mille patrooniks on Saksa president Joachim Gauck. Eesmärgiks on edendada Euroopa positiivset kuvandit ning näidata avalikult üles toetust Euroopa ideele.

Kampaaniat toetavad peapiiskop dr Robert Zollitzsch, RKK Saksamaa Piiskopide Konverentsi eesistuja, õp dr h c Nikolaus Schneider, EKD nõukogu eesistuja, dr Dieter Graumann, Juutide Kesknõukogu Saksamaal president, ning Aiman A. Mayzek, Moslemite Kesknõukogu eesistuja. Nende ühiseks sõnumiks on: „Euroopas elavad erinevatest kultuuridest ja religioonidest inimesed rahumeelselt koos. Me oleme selle üle rõõmsad.“

Vasakult: Robert Zollitsch, Aiman A. Mayzek, Dieter Graumann, Nikolaus Schneider (foto: ekd)

Jaanuari alguses toimunud ühise intervjuu raames algatuse eestvedajatega rõhutas Robert Zollitsch, et Euroopa on ennekõike olnud väärtustel põhinev ühendus: „Euroopa on kujunenud piibellikul kristlikul alusel. Need väärtused on vorminud Euroopat. Me tunneme inimväärikuse, vabaduse, solidaarsuse ja õigluse väärtust. Kristlikud kirikud andsid Teise Maailmasõja järel olulise panuse Euroopa ülesehitamisse. Euroopat kujundati saamaks ühenduseks, mis tugineb solidaarsusel,“ kinnitas Zollitsch. „Euroopa astub välja oma kaaselanike eest – sõltumata rahvusest, religioonist, sissetulekust, vanusest või sümpaatiast. Meie pühendumus religioossele vabadusele on samuti hindamatu väärtusega. Igaühel on õigus oma religiooni vabalt praktiseerida. Loomulikult on religioonid iseseisvad, ent nad teevad koostööd mitmetes küsimustes ning kujundavad nõnda eurooplaste kooseluviisi.“

Nikolaus Schneider ütles, et Euroopa jaoks ei piisa ühisest vääringust ja kaubandusest: „Inimesed vajavad visiooni tuleviku jaoks. Me peame tõukama tagant, et Euroopast kujuneks ruum kultuurilisele ja sotsiaalsele tegevusele. Ülesandeks meile kõigile, mistahes religiooni me ka esindame, on julgustada inimesi elama Euroopas üheskoos.“ Ta lisas, et evangeelne kirik peab oluliseks tegutsemist ühise tuleviku nimel, mis tugineb austusel ja sotsiaalsel vastutusel. „Usukogukondadel on jõudu ja sügavust, et ületada piire ja innustada inimesi Euroopa suhtes. Me tahame aidata Euroopat kujundada ning teha see meie oma asjaks.“

epnn/ekd

 

Vt inglise- ja saksakeelset kodulehte: I want Europe – an initiative of committed Europeans: www.ich-will-europa.de

 

Soovitatud:

English