ISSN 2228-1975
Search

Kasvavad kogudused – vastupidiselt trendile

2008. aastal esmakordselt ilmunud raamatust Wachsen gegen den Trend. Analysen von Gemeinden, mit denen es aufwärtsgeht („Kasv vastupidiselt trendile. Koguduste analüüs, mis kasvavad“) ilmus möödunud aastal juba 4. väljaanne. Autoriteks Wilfried Härle, Jörg Augenstein, Sibylle Rolf ja Anja Siebert. Raamatu maht on 360 lk, hind EUR 18.80.

Kirjastuse Evangelische Verlagsanstalt (Leipzig) kodulehelt leitavas tutvustuses nenditakse, et ka Saksamaal leidub tõepoolest kasvavaid evangeelseid kogudusi. Ja neid peab tulema juurde. Seetõttu algatas tuntud Heidelbergi süstemaatiline teoloog Wilfried Härle projekti, mille raames uuriti kogu Saksamaa piires, millised kogudused ja mispärast kasvavad. Mahuka ja keerulise, ent põnevate tulemustega uurimuse läbiviimise toetajaks oli Evangeelne Kirik Saksamaal (EKD).

Raamatus esitletakse 10 suurlinna- ning 24 väikelinna- ja maakogudust ning vastatakse küsimusele, mis nende kasvu on vallandanud ja kuidas see kasv on toimunud. Tulemuste mitmekesisus ja täpsus võib pakkuda olulisi impulsse kogudustele, mis samuti soovivad kasvada, ning olla heaks abimaterjaliks koguduste vaimulikele, juhatustele ja nõukogudele.

Huvilistel on võimalik raamatut Eestis lihtsal moel tellida soovitud aadressile nt Krisostomuse kaudu siit.

* * *

Kirik & Teoloogia ammuselt kaasautorilt Wilfried Härlelt ilmub tänases numbris artikkel „Regionaalne misjon“.

Soovitatud:

English