ISSN 2228-1975
Search

Ühendus Naised Teoloogias valis uue juhatuse

Ühenduse Naised Teoloogias (ÜNT) täiskogu kogunes 7. detsembril 2012 korralisele koosolekule Tallinnas, et kinnitada aastaaruanne ja valida ühendusele uus juhatus. Juhatuse esinaine Hedi Vilumaa andis ülevaate tegusast 2012. aastast, kus ühenduse liikmed korraldasid rahvusvahelise naisteoloogide konsultatsiooni Tallinnas, kus osalejaid oli Indiast, Lõuna-Aafrika Vabariigist, Namiibiast ja Saksamaalt. Samuti toimus käesoleval aastal Viljandimaal kolmepäevane retriit naisvaimulikele ja üks ettekandekoosolek teemal tööstress ja läbipõlemine töös inimestega.

Täiskogu valis uue viieliikmelise juhatuse, kuhu kuuluvad Kerstin Kask, Anne Kull, Miina Piir, Kristi Sääsk ja Hedi Vilumaa.

ÜNT on asutatud 1994. aastal ja ühenduse ülesandeks on toetada ja ühendada naisteolooge ja -vaimulikke Eestis, toetada naiste osalemist kirikutöös ja ühiskondlikus elus, motiveerida naiste õppimist ja koolitamist, teha koostööd samadel eesmärkidel tegutsevate naisteühendustega kogu maailmas. Ühenduse ridadesse kuulus 2012. aastal liiget 45 (2011: 43) – teoloogid, vaimulikud, teoloogia üliõpilased – ja üks toetajaliige. Kõik liikmed kuuluvad EELK-sse.

Soovitatud:

English