ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu presidendi jõulutervitus 2012

Kallid õed ja vennad Kristuses,

läkitan kõigisse Luterliku Maailmaliidu (LML) seitsmesse piirkonda jõulutervitused Jeruusalemmast, meie Issanda suremise ja ülestõusmise linnast. See linn on tuntud rahu linnana, kuid juba sajandeid on ta haaratud konfliktist. Täna kurvastavad Jeruusalemma elanikud koos liigagi paljude teiste paikadega maailmas, mis on samuti haaratud konfliktist.

Jõulude lootus oli ja on seesama kui kaks tuhat aastat tagasi, et Jumal lepitas Kristuses maailma endaga. Lepitus oli selles tagasihoidlikus koopas Petlemmas, ja lepitus on Jumala sõnum ja kingitus meile ka täna. Nagu kirjutab Jesaja:

„Sest sa oled kindluseks viletsale
ja pelgupaigaks vaesele ta kitsikuses,
ulualuseks raju eest,
varjuks palavuse eest“ (Js 25:4).

Ülemaailmse osaduskonnana teame hästi, millist hinda inimesed katastroofide, konfliktide ja sõdade tõttu maksavad. Üks Luterliku Maailmaliidu asutamise põhjustest 1947. aastal oli aidata päras Teist maailmasõda Euroopa põgenikke. Paljude erinevate tegevusvaldkondade kõrval on põgenike aitamine jäänud meie üheks keskseks ülesandeks. Jõulud viivad meie mõtted taas Maarja ja Joosepi kogemuse juurde, kes asetasid Jeesuse sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta (Lk 2:7), ja kes olid tagakiusamise hirmus sunnitud öösel Egiptusesse põgenema (Mt 2).

Me näeme püha perekonna nägusid täna põgenike perekondade nägudel, kes on sunnitud põgenema Süüriast Za’atri põgenikelaagrisse Jordaanias, somaali põgenike perekondades Dadaabi kompleksis Kirde-Keenias ja teistes põgenikes maailma eri paigus. Euroopas me näeme püha perekonna kogemust täna mustlaste kogukondades. Muistse rändrahvana on mustlased jätkuvalt tõrjutud lihtsalt sellepärast, et nende eluviis ei ühildu domineeriva kultuuriga.

Paljud põgenikud on kaotanud nii juured kui ka lootuse lahendusele. Ma olen üks nende hulgast – palestiinlane, kellel on põgenikukaart. Ma tean, mida tähendab olla tõrjutud, hüljatud ja ilma oma riigita. Iga põgenik, iga perekond, kes on sunnitud oma kodust lahkuma, murrab mu südame.

Jõuluajal teame, et Kristus leiab oma sõime igas inimeses, kes otsib varjupaika, igas maailma pea 44 miljonis põgenikus ja oma kodumaal ümberasustatud inimeses. Kristus, olles sunnitud Heroodese tagakiusamise eest põgenema, koges võimu kuritarvitamist ja relvastatud konflikti tagajärgi.

Laps sõimes mõistab iga põgeniku kitsikust, kus iganes see ka ei oleks. Kiriku ülesanne on olla turvaliseks sadamaks kõigile põgenikele, asüülitaotlejatele ja migrantidele. Neile me ütlemegi: „Ärge kartke! Teile ja kogu ilmale on sündinud Päästja!“ Nad peavad leidma koha meie külalistemajas.

Me oleme luterliku osaduskonnana jätkuvalt pühendunud inimeste kõrval olemisele, eriti nende kõrval, kes on tõrjutud ja ümberasustatud. Meie kutsumus on pakkuda pelgupaika vägivalla ja vaesuse eest, ulualust raju eest, varju palavuse eest. Täna teenib LML otseselt pea 1,5 miljonit põgenikku maailma eri paigus. See tähendab, et iga meie 143 liikmeskirikust kannab hoolt 10500 põgeniku vajaduse eest. Selline suuremeelne vaim peegeldab meie osaduskonna tugevust, kui teeme koostööd, vastamaks Jumala kutsele osutada külalislahkust võõraste suhtes.

Me teeme seda ja enamatki vastusena hoolitsevale armastule, mida oleme saanud Jumalalt ja mis on ilmsiks saanud sõime alanduses ja risti kannatuses. See on Jumal, kelle me tunneme ära võõras ja hüljatus, Jumal, kes on tõotanud meid mitte kunagi hüljata; Jumal, kes on Immanuel, Jumal meiega. Me oleme üksteise kõrval, nii nagu Jumal on Kristuses meie kõrval.

Kuna Kristus on meie rahu, lihaks saanud Petlemmas, kutsume oma liikmeskirikuid üles palvetama rahu eest, mille aluseks on õiglus, ja lepituse eest, mille aluseks on andestus erinevates maailma paikades, kus valitseb konflikt, rõhumine või sõda, et igal põgenikul oleks võimalus kogeda õiglast kohtlemist.

Eriti täna palun ma teie eestpalveid Lähis-Ida eest Psalm 122 sõnadega: „Paluge rahu Jeruusalemmale!“

Kui täht särab üle Petlemma, siis on mu palve, et te pöörduksite tagasi sõime juurde ja kohtuksite seal Kristusega, et ta leiaks neil jõuludel koha meie sõimes.

Häid jõule!

Piiskop Dr Munib A. Younan,

President, Luterlik Maailmaliit,

Piiskop, Jordaania ja Püha Maa Evangeelse Luterlik Kirik.

 

Loe originaaltervitust.

Allikas: www.lutheranworld.org

 

Soovitatud:

English