ISSN 2228-1975
Search

Kalle Kasemaa 70

30. detsembril saab seitsmekümneaastaseks professor dr Kalle Kasemaa.

Kasemaa sündis 1942. a Pärnus. Ta õppis Tallinna Ehitustehnikumis autoteede ja sildade ehitust. Pärast ajateenistust nõukogude armees alustas ta õpinguid EELK Usuteaduse Instituudis. Kasemaa lõpetas teoloogiaõpingud 1973. a ja ordineeriti järgmisel aastal kirikuõpetajaks. 1973–1978 oli Kasemaa Palamuse koguduse õpetaja, 1974–1976 Maarja-Magdaleena koguduse hooldajaõpetaja, 1976–1978 Laiuse koguduse hooldajaõpetaja ning 1978–2003 Võnnu koguduse õpetaja. 1982–1989 oli ta Tartu praostkonna abipraost ja 1983–1989 konsistooriumi assessor.

Paralleelselt tööga kogudustes ja kirikuvalitsuses tegutses Kasemaa teadlase ja õppejõuna. 1976. a kaitses ta Usuteaduse Instituudis magistriväitekirja. 1978–1981 oli ta samas asutuses lektor, 1981–1990 dotsent ja 1990–1991 professor. 1983–1991 oli Kasemaa Usuteaduse Instituudi usuteaduskonna dekaaniks. Kuigi Kasemaa on pidanud loenguid erinevatest valdkondadest (sealhulgas võrdlevast usundiloost), on tema peavaldkonnaks olnud Vana Testamendi teadus, semitistika ja judaistika. Uku Masingu kõrval on ta vaieldamatult Eesti üks tuntumaid Vana Testamendi ja judaistika teadlasi.

1991. a taasavati Tartu Ülikoolis usuteaduskond, mille 1940. a oli sulgenud nõukogude võim. Kasemaa oli taasavatud usuteaduskonna üks asutajaid ja ka selle esimene dekaan (1991–1996). 1997. a kaitses ta samas teaduskonnas oma doktoriväitekirja „Semitistikast ja poeetikast“, mis koondab hulga tema varasemaid töid ühtede kaante vahele. Kuni oma emerituuri siirdumiseni 2008. a oli ta usuteaduskonnas Vana Testamendi ja semitistika korraline professor. Kasemaale on omistatud kaks audoktori kraadi: 1991. a Uppsala ja 1996. a Haifa ülikooli poolt. Kasemaa on saanud mitu riiklikku ja kiriklikku autasu.

Kuigi laiem üldsus tunneb Kasemaad eeskätt ilukirjanduse tõlkijana (ta on tõlkinud erinevatest keeltest üle viiekümne raamatu), eeskätt juudi,  araabia ja kreeka kirjanduse tõlkijana, seisneb tema tähendus Eesti kirikule ja teoloogiale eeskätt selles, et ta on olnud teoloogiaõppejõuna Usuteaduse Instituudis ja Tartu Ülikooli usuteaduskonnas õpetajaks paljudele teoloogidele ja kirikuõpetajatele. Värvika isiksusena, kellel on hea huumorisoon ja tohutu eruditsioon, on ta olnud hinnatud lektoriks, keda on hea meelega kutsutud kõnelema ka väljapoole akadeemilisi õppeasutusi. Ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikmed, kellest enamus on olnud ka Kasemaa õpilasteks, soovivad oma auväärsesse ikka jõudnud õpetajale palju õnne sünnipäevaks.

ETV näitab 30. detsembril kell 10:30 kordusena Ajalik ja ajatu portreesaadet Kalle Kasemaast. Vt lisaks Ajalik ja ajatu saadet, milles Kasemaa räägib nimedest Vanas Testamendis.

 

Soovitatud:

English