ISSN 2228-1975
Search

Venemaa lapsevanemad eelistavad eetikatunde ainele „Õigeusu kultuuri põhialused“

Venemaa Haridusministeerium avaldas 14. septembril statistilised andmed uue kohustusliku aine „Religioossete kultuuride ja ilmaliku eetika põhialused“ kohta. Pärast kaheaastast pilootfaasi on see aine käesolevast õppeaastast Venemaa koolide 4. klassis kohustuslikuks aineks.

Kuni käesoleva aasta märtsikuu lõpuni oli kooliõpilaste vanematel võimalus valida moodulite „Õigeusu (või islami, juudi või budistliku) kultuuri põhialused“ ning religioosselt neutraalsete ainete „Maailmareligioonide kultuuride põhialused“ ja „Ilmaliku eetika põhialused“ vahel.

31,7% Venemaa lapsevanematest otsustasid aine „Õigeusu kultuuri põhialused“ kasuks, 4% valisid aine „Islami kultuuri põhialused“, 0,6% eelistasid budistliku ning 0,05 % juudi kultuuri põhialuseid tutvustavaid aineid. 21,2% vanematest valisid religioosselt neutraalse aine „Maailmareligioonide kultuuride põhialused“ ning 42,7% aine „Ilmaliku eetika põhialused“. Õpe toimub üks tund nädalas, õpilaste osalemine tunnis märgitakse küll üles, kuid hindamist ei toimu. Ainet õpetavad algkooli õpetajad, kes peavad vastava lisakvalifikatsiooni omandamiseks olema läbinud kolmekuulise täiendusõppe kursuse.

Venemaa meedias kõlab hääli, mis näevad ülaltoodud arvudes Vene õigeusu kiriku ja moslemiühenduste kaotust, kuivõrd just nemad seisid kõige aktiivsemalt selle aine sisseviimise eest õppekavasse. Mitmed õigeusklikud vanemad on aga kiriklikus meedias ja sotsiaalvõrgustikes teatanud, et nad ei saatvat oma lapsi õigeusu kultuuri tutvustavatesse tundidesse, kuna vastava baasteadmise omandavat lapsed juba kodus ning lisaks käivat lapsed sageli pühapäevakoolis. Seal õpetavat neid reeglina koguduse preestrid, kes lastele lisaks katekismusele ka kirikuslaavi keele algtõdesid ning muid alusteadmisi vahendavad. Vastavat ainet õpetavad alglasside õpetajad seevastu, kes on oma teadmised sageli omandanud vaid kolmekuulise täiendõppe käigus, olevat liiga ebapädevad nii olulise aine õpetamiseks. Kui haridusministeerium võimaldaks vaimulikel õpetada ainet „Õigeusu kultuuri põhialused“, laseks nad oma lastel meelsasti nendes ainetundides osaleda. Kriitiliselt juhtisid nimetatud vanemad tähelepanu ka sellele, et paljudes koolides õpetavat õpetajad samaaegselt mitut ülalnimetatud moodulit, mis raskendavat nende arvates antud aine tõsiseltvõtmist.

Vastavalt haridusminister Dmitrij Livanovile ei tohtivat aga vaimulikud ka edaspidi uue aine ühtki moodulit õpetada, kuna tegu on ilmaliku õppeainega. Põhjendusena tõi ta välja selle, et Venemaal on kirik ja riik lahutatud ning selle põhimõtte vastu ei tohtivat eksida.

 

Allikas: G2W

http://www.kirchen.ch/g2w/index.php?option=com_content&view=article&id=765%3Arussland-eltern-wahlen-mehrheitlich-ethikunterricht-statt-lgrundlagen-orthodoxer-kulturr&catid=1%3Anews&Itemid=28

 

Soovitatud:

English