ISSN 2228-1975
Search

Toimus EELK kirikukogu

Teisipäeval, 27. novembril 2012 toimus Tallinnas EELK XXVIII Kirikukogu 8. istungjärk. Keskseks teemaks oli EELK Konsistooriumi 2013. aasta eelarve arutamine ja vastuvõtmine.

Et kirikukogu liikmetel oli võimalus eelnevalt tutvuda kantsler Urmas Viilma koostatud põhjaliku seletuskirjaga, jäi eelarve-teemaline diskussioon napiks. Tõdeti, et kiriku majanduslik olukord on täbar, olulised kinnisvaraprojektid on takerdunud ja loodetud kinnisvaratulu on laekumata jäänud. 2013. aasta eelarve tasakaalu tagamiseks võetakse laenu eelarvevälistest sihtfondidest. (Laen neist sihtfondidest moodustab 28,8% eelarve tuludest.)

Tuli tõdeda ka seda, et vahendite nappuse ja varasemate optimistlike prognooside luhtumise tõttu ei vasta eelarve eelnõu kiriku arengukavale. Senisest jõulisemalt toetatakse kaht eristaatuses olevat allasutust (Ajaleht Eesti Kirik ja Usuteaduse Instituut), mille puhul leiti, et need vajavad eksisteerimise jätkamiseks lisavahendeid.

Kirikukogu võttis teadmiseks Usuteaduse Instituudi rektori Ove Sanderi soovi astuda tagasi EELK haridusassessori ametikohalt. Peapiiskop Andres Põder nimetas omapoolse kandidaadina assessori ametikohale Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja Gustav Piiri. Teisi kandidaate üles ei seatud ning õp Piir valiti kirikukogu poolt salajasel hääletamisel uueks konsistooriumi assessoriks, kelle vastutusalasse jäävad nii teoloogilise kõrghariduse küsimused kui ka kiriklik laste- ja noorsootöö ning loodavate kiriklike üldhariduskoolide töö koordineerimine.

Et Ove Sander oli seni täitnud ka Kirikukogu abijuhataja ülesandeid, tuli kirikukogul ka sellele positsioonile valida uus vaimulik. Peapiiskopi ettepanekul valiti kirikukogu uueks abijuhatajaks praost assessor Tiit Salumäe.

Soovitatud:

English