ISSN 2228-1975
Search

Soome luterlik kirik uuendab arengukava

Praegu kehtiv arengukava „Meie kirik“ on koostatud kuni aastani 2015, uus arengukava hõlmab tegevusi aastani 2020. Kirikuvalitsuse 20. novembri koosolekul moodustati arengukava töörühm, mida juhib piiskop Tapio Luoma. Töörühma ülesandeks on valmistada ette arengukava eelnõu 2014. a veebruariks.

Kaasaegseid arengukava koostamise põhimõtteid arvestades koostati esimene arengukava „Ligiolev kirik“ aastal 2002, see keskendus eelkõige kirikuvalitsuse ja üldkiriklikele tegevustele. Järgmisena, 2008. a vastuvõetud ja ka praegu kehtivas dokumendis „Meie kirik“ keskendutakse juba kogu kiriku tegevusele ning sellest lähtuvalt on loodud hulganisti koguduste, kiriklike organisatsioonide ja töövaldkondade arengukavasid.

Soome kiriku kantsler Jukka Keskitalo nendib, et kogudustest saadud tagasiside põhjal on praeguses arengukavas eriti hästi õnnestunud kiriku missiooni ja väärtuste sõnastamine ning neid ei ole tingimata iga arengukava koostamise käigus tarvis uuesti sõnastada. Lisaks leitakse, et arengukava peamised suunad on koguduste igapäevaelus enamasti rakendatavad. Ent see ei tähenda sugugi seda, et need võiks üks ühele uude arengukavasse üle kanda. Kiriku nelja aasta aruanne näitab, et kõik seatud strateegilised eesmärgid ei ole saavutatud. Selle põhjustena tuuakse välja esiteks see, et keskkond, kus kirik tegutseb, samuti soomlaste religioossus on lühikese aja jooksul – isegi alates aastast 2008, mil arengukava vastu võeti – palju ja kiiresti muutunud. Teise põhjusena tuuakse välja strateegiliste eesmärkide üldsõnalisus, mistõttu neid on kohati raske konkreetseteks eesmärkideks ja tegevusteks vormida, samuti on sellisel juhul keeruline seatud eesmärkide saavutamist mõõta ja hinnata.

Arengukava koostamise protsessi alustatakse kiriku teenimiskeskkonna analüüsist, analüüsitakse ja hinnatakse kehtiva arengukava strateegilisi eesmärke ja saavutatut ning sellest lähtuvalt sõnastatakse visioon aastaks 2020 ning vajadusel uued eesmärgid ja leitakse nende saavutamise viisid. Peetakse oluliseks, et eesmärgid oleksid võimalikud konkreetsed, elulähedased ning saavutatavad.

 

Alllikas: www.evl.fi

Soovitatud:

English