Uudised ja oikumeenia

Maire Latvala kaitseb doktoritööd kogudusliku hingehoiu alal

Reedel, 2. novembril, 2012 kell 14.15 toimub Tartu Ülikooli senati saalis Maire Latvala doktoritöö „Koguduslik hingehoid Eesti nelja konfessiooni näitel“ kaitsmine. Töö juhendaja on prof Tõnu Lehtsaar (Tartu Ülikool) ja oponent dr Hannele Päiviö (Helsingi Ülikool). Doktoritöös käsitletakse hingehoiu olukorda Eesti neljas konfessioonis – Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidus, Eesti Metodisti Kirikus ja Eesti Kristlikus Nelipühi Kirikus. Intervjuude abil küsitletud koguduste vaimulikud ja ankeetide kaudu vastanud ilmikliikmed andsid oma hinnangu, millest võib inimestele raskel hetkel abi olla, millised on peamised probleemid, millega inimesed tulevad vaimuliku poole, mis takistab abi järele pöördumist, kas saab kirjeldada tüüpilist abivajajat, milline peaks olema hea hingehoidja ning kas vaimulikud peaks tegema koostööd teiste valdkondade abistajatega. Ilmikutelt küsiti veel, millised abikanalid on neile kättesaadavad, kuivõrd tähtis on, et teised abistajad (psühholoog, psühhiaater, sotsiaaltöötaja, perearst) jagaks nendega samu väärtusi ning kas nad ise oleks valmis kedagi teist toetama.

Kuna Eestis pole siiani põhjalikumalt uuritud protestantlike kirikute hingehoiupraktikat, võib väitekirja tulemusi pidada esimeseks sammuks, et teada saada ja võrrelda vaimulike ja ilmikute nägemust hingehoiust. Kahest uurimusest koorus välja rida vajadusi, mida võib näha ka kui arenguvõimalusi Eesti protestantlike kirikute hingehoiutöös.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Viimati lisatud

Biblein10
Piibel õigeusu kirikus ja teoloogias
Eleni Kasselouri-Hatzivassiliadi
Vallo Ehasalu
Piiskopiametist ja piiskopkondadest
Vallo Ehasalu
Tiit Kuusemaa
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – kes me oleme?
Tiit Kuusemaa
lwf-new-logo
Kaastunne
Marjaana Toiviainen
English