ISSN 2228-1975

Kasselis toimub „religioonide päev“

Kasselis (Hesseni liidumaal Saksamaal), kus asub EELK partnerkiriku Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku keskus, on käesoleval kuul toimunud ja toimub veelgi hulk religioonile pühendatud üritusi. Ürituste programm kannab nimetust „religioonide päev“. Sellega seoses on Kasseli raekojas avatud näitus „Maailmausundid – maailmarahu – maailmaeetika“, mis kutsub üles mõtlema järele ühiste eetiliste väärtuste üle. 22. novembril toimub Kasseli raekojas „Religioonide päeva“ keskne üritus, kõnelus teemal „Religioonid ja majandus“, mida peavad endine Saksa Liitvabariigi rahandusminister ja Hesseni liidumaa peaminister Hans Eichel ning Saksamaa Religioonide Ümarlaua liikmed, kelle hulgas on ka Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku piiskop dr Martin Hein.

Üksikute religioossete kogukondade poolt pakutavate ürituste kõrval, nagu jumalateenistused, ettekanded, diskussioonid ja ekskursioonid, toimub „religioonide päeva“ raames ka religioonidevahelisi üritusi. Nii toimus 3. novembril Kasseli Karli kiriku kogudusemajas Osnabrücki ülikooli teoloogi Arnulf von Scheliha poolt juhitud kõnelus teemal „Kristliku tolerantsi alused ja piirid kristlaste ja moslemite suhetes“. 11. novembril toimub Paul Gerhardti kirikus kontsert valitud psalmidest, mida esitatakse nii juudi kui ka kristlikel viisidel. Kontsert kannab pealkirja „Psalmid kui sild religioonide vahel“.

„Religioonide päeva“ korraldajaks on Saksamaa Religioonide Ümarlaud koostöös Kasseli linna Religioonide Nõukoguga.

 

Allikas: Evangelische Pressestelle Kurhessen-Waldeck

 

Soovitatud:

English

English