ISSN 2228-1975
Search

Evangeelse Kiriku Saksamaal diskussioonipaber Euroopa tulevikust

„Euroopa Liidu liikmelisusel on oma hind. Euroopal on aga eelkõige väärtus“ – nii seisab diskussioonipaberis, mille avaldas Evangeelne Kirik Saksamaal (EKD) nõukogu Euroopa Liidu tippkohtumise puhul, mis algas neljapäeval, 18. oktoobril Brüsselis. Tekst kannab pealkirja „Ühise tuleviku eest ühendatud Euroopas – Evangeelse Kiriku Saksamaal sõnum Euroopa ühtekuuluvuse tugevdamiseks“ ning kujutab endast avatakti konsultatsiooniprotsessile Euroopa partnerkirikutega.

Pidades silmas võla- ja finantsturukriisi on tegemist juba ammu enamaga kui eurotsooni ühise vääringu säilitamisega: „Asi puudutab Euroopa idee tulevikku“. EKD näevat endal vastutust astuda välja ühise tuleviku eest üksteisest lugupidamises ja sotsiaalses vastutuses. „Euroopa ühendusel on väärtus, mis ulatub ühisest vääringust palju kaugemale“.

Kriis ja Euroopa integratsioon puudutavad vahetult kristlikke kirikuid. „Visioon lepitatud mitmekesisusest“ võivat aidata mitte vaid kirikuid, vaid ka Euroopa rahvusi kujundada „ühtekuuluvust erinevustes“. Kirikute oikumeenilisest kogemusest kasvavat ka ühine ülesanne maailmas. Seetõttu astuvat EKD välja poliitilise korra eest, „milles kogetakse mitmekesisust ja lugupidamist erinevate identiteetide suhtes tugevusena“.

Tekstis hoiatatakse eurotsooni lagunemise eest, sest sel juhul tulevat arvestada „kõrgete rahvamajanduslike koormate“ kõrval ka „töötutearvu  dramaatilise kasvuga“. Sellised murrangud võivat „lõhkuda väärtusi, mis on Euroopa jaoks tähtsad ja mida Euroopa Liit kehastab: rahu, heaolu ja õiglus“. Kriisis peituvat aga ka võimalus uuesti täpsemalt reguleerida Euroopa otsustusmehhanisme.

Euroopa ühenduse süvendamine,  nii seisab tekstis edasi,  saavat aga õnnestuda ainult siis, kui otsustused „rahvusliku identiteedi tundlikus valdkonnas“ – näiteks kultuuri- ja sotsiaalpoliitikas – „jäetakse rahvuslikule tasandile ning ühiskondlikke erinevusi respekteeritakse“. Seetõttu olevat vaja tugevdada „lokaalset toimimist ja lokaalset vastutust“. „Võimalikult paljude otsustuskompetentside tormakas üleviimine“ Euroopa Liidu tasandile ähvardavat seevastu viia kodanike võõrandumisele.

EKD sõnum kinnitab, et Euroopa kontinent on erilisel moel kristluse poolt vormitud. Seetõttu näevad kirikud Euroopa ühtekuuluvuse eest seismist oma kohusena, sest „rahu, õiglus, loodu hoidmine on ülesanded, mis ei lõppe rahvuslikel piiridel“. Ja edasi seisab: „Meie tulevik asetseb Jumala kätes. Samas on aga meie ülesandeks seda Kristust järgides kaasa kujundada. Vaba, demokratliku ja sotsiaalse Euroopa tulevik väärib meie panust – mitte ainult Euroopa kodanikena, vaid ka kristlike kirikutena“.

Lõpetuseks kutsub tekst üles tegema Euroopast „meie asja“: „On aeg aktiveerida ühise usu jõud“, sest „kirikutel – justnimelt oikumeenilises seotuses – on jõud ja ulatus julgustada inimesi ühisele euroopalikule teele“.

Sõnum „Ühise Euroopa tuleviku eest“ kasutab oma tekstis EKD nõukogu arutlusi ning möödunud kuude erinevate oikumeeniliste nõupidamiste tulemusi. Selle avaldamine mõistab end esimese sammuna teel ühise oikumeenilise sõnumi suunas Euroopa ühtekuuluvuse tugevdamise kohta. Et töötada välja ühine raamdokument ja osaleda Euroopa poliitika esindajatega poodiumdiskussioonil kavatseb EKD kutsuda teised Euroopa kirikud ja kirikuteosadused tuleval aastal vastavale konverentsile.

Diskussioonipaberit „Ühise Euroopa tuleviku eest“ vt siit.

Allikas: EKD

 

Soovitatud:

English