ISSN 2228-1975
Search

Asutati Diakoonia ja Kristliku Ühiskonnatöö Uurimise ja Õppe Rahvusvaheline Ühing

26.–29. septembril toimus Prahas 4. rahvusvaheline diakoonia teaduskonverents „Varjatud Euroopa – väljakutsed diakooniale ja kristlikule ühiskonnatööle“. Konverents tõi kokku üle 60 teadlase ja praktiku Euroopast ja mujalt maailmast. Võõrustajaks oli sel korral Praha Karli ülikooli protestantlik usuteaduskond.

Konverents keskendus Euroopas diakoonia jaoks akuutsetele teemadele nagu migratsioon, inimkaubandus, kodakondsuse ja kodanikuks olemise erinevatele mõistmisviisidele. Käsitleti ka diakooniatöö väljakutseid majanduskriisi olukorras. Mitmetes ettekannetes arutleti diakoonilise identiteedi ja diakoonia erinevate tõlgendusviiside üle.

(Konverents “Varjatud Euroopa”, foto: Praha Karli Ülikooli protestantlik usuteaduskond)

Konverentsil asutati uus organisatsioon Diakoonia ja Kristliku Ühiskonnatöö Uurimise ja Õppe Rahvusvaheline Ühing (International Society for the Research and Study of Diaconia and Christian Social Practice), mis hakkab tegelema teadus- ja arendustegevusega diakoonia valdkonnas. Ühingu loomisele on eelnenud rahvusvahelise teadusajakirja Journal for the Study of Christian Social Practice väljaandmine, millega alustati 2010. aastal, ning koostöö diakoonia magistriõppe korraldamisel. Magistriõppe võrgustikus osalevad Heidelbergi ülikool, Praha Karli ülikool, Uppsala ülikool, Diakonhjemmet rakenduskõrgkool Oslos, Diakoonia rakenduskõrgkool Soomes ja EELK Usuteaduse Instituut.

Vastloodud ühingu liikmeteks saavad olla nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. Konverentsi delegaadid valisid uue organisatsiooni esimese juhatuse, mille liikmeteks said Charlotte Engel (Rootsi), Kari Latvus (Soome), Annette Leis-Peters (Norra), Zsofia Mucsi (Ungari) ning Tony Addy (Soome, Tšehhi). Ühinguga liitus ka kaks organisatsiooni: Eurodiakoonia (Eurodiaconia) ja Heidelbergi ülikooli Diakoonia Instituut (Diakoniewissenschaftliches Institut).

Soovitatud:

English